ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

—————— ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————-

Πέφτα 9 του Αμάη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #116 : του Πάνου Μαρνέρη .

 Καγκιούτσε = νύχτωσε ———Κάγκιουμα = νύχτωμα

Αργά =βράδυ ———————Αργάουμα = βράδυασμα 

Εφουκίε =εφώτισε ————-φούκιση = φώτηση

Έα να έγκουμε καγκιούτσε τσιόα = 

Έλα να πηγαίνουμε νύχτωσε κιόλας  

Βρε χριστσιανέ  έδαρη τθο κάγκιουμα θα ποίερε προκοκή , σταμάκισε τα δουλεία τσαι έα να έγκωμε = 

Βρέ Χριστιανέ τώρα στο νύχτωμα θα κάνεις προκοπή σταμάτησε την δουλειά και έλα να πηγαίνουμε .. 

Τ’αργά θα μαζουθούμε τα ψαΐα νάμου  = 

το βράδυ θα μαζευτούμε στην φωληά μας . 

Τάνου το αργάουμα τσαι μπρι καγκιούει όα τα πουλία έινι μαζουκχούμενα να κουρνιάσωει του φωλήε σου .= 

Πάνω στο βράδυασμα και πριν νυχτώσει όλα τα πουλιά μαζεύονται να κουρνιάσουν στις φωληές τους . 

Για  όρα καμπτζί μι εφουκίε ; Για κοίτα παιδί μου φώτισε ; 

Τσι επέτσερε αν εφουκίε ;  ο ήλιε ένι τθατθέ νια οργία …

Τι είπες άν φώτισε ο ήλιος είναι ανεβασμένος μία οργιά .

Ορή θά αργαούει , θα καγκιούει , θα κιούψουμε τσαι ταχία θα φουκίσει νία άβα μέρα πρώτα ο Θεό . =Να θα βραδυάσει , θα νυχτώσει , θα κοιμηθούμε και αύριο θα φωτίσει μία άλλη μέρα ,πρώτα ο Θεός .. 

Με τα φούκιση του Θεού ,όα κα θα ζάνει 

Με την φώτηση του Θέου όλα καλά θα πάνε 

Με το καλέ να φουκίσει α ‘μέρα ταχία . 

Με το καλό να φωτίσει η μέρα αύριο 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *