ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Πέφτα 8 του Νοέμπρη 2018 . Τσακώνικα με το Πάνο . 

Ένει Αριστού = γευματίζω 

Ταχία  άρε τα γουναίκα ντοι τσαι έα ταν τζέα να αριστίομαι = 

Αύριο πάρε την γυναίκα σου και  έλα να γευματίσουμε . 

Τσι καλέ σhωμό θα έχερε = τι καλό φαγητό θα έχεις 

Ορεί ένει έχου ένα αγριομερινέ να νι φάμε παρέα μαθές 

Να έχω ένα  άγριο ( θήραμα )  να το φάμε παρέα μαθέ   . 

Τσι αγριομερινέ έσει έχου ; = τι άγριο( θήραμα) έχεις ; 

Αγό ντε , τσι άλλιου = λαγό , τι άλλο 

Θα μόλουμε = θα έρθουμε . 

Γιατσί άμα έμα έχου  φασουλάδα ο ‘κει θα μόλερε ; 

Γιατί άμα είχα φασολάδα δεν θα ερχόσουν ; 

Ότσι  τσαι να έσα έχου , άντε τσαι ελίε να έσα έχου 

πφι ένει αού ο όγο πάλι άκει να μόλου … 

ότι κα να είχες , ψωμί και ελιές που λέει ο λόγος να είχες 

πάλι θα ερχόμουν .. 

Να φέρου τσαι κχάμποσιου Σερνιαλιώτσιχο ; 

Να φέρω και κάμποσο Σερνιαλιώτικο ;

Τσαι νι έσει ρωτού ; Και το ρωτάς ; 

Καλε ξημέρουμα , πάντα με υγεία … 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *