ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Πέφτα 7 του  Φλεβάρη 2019 . ΑΤσακωνοπαρέα ..

Για του νέοι # 101  του Πάνου Μαρνέρη …. 

Μπέχου = σκεπάζω …..ένει μπεχούμενε  = σκεπάζωμαι  .

Ένει μπέχου το καμπτζί να μη καρδιάξει = 

Σκεπάζω το παιδί να μη κρυώσει 

Βρε κουμπάρε ο ‘νει ξέρου κια νιε αβρά τα κρυάδα = 

Βρε κουμπάρε δεν ξέρω που άρπαξα το κρύο . 

Να μπέχησιου τα νιούτθα κουμπάρε = 

Να σκεπάζετε την νύχτα κουμπάρε … 

Σάματσι νι ένει καταβαίνου , εκιού έσει έχου τα γρία ντι τσαι έτθε μπέχουντε ο ένα τον άλλε , αλοίμονε από  κάτσι άλλοι ….. 

Σάματις το καταλαβαίνω , εσύ έχεις την κυρά σου  και σκεπάζετε ο ένας τον άλλον ,   αλοίμονο από κάτι άλλους 

Ααα μη νι έτζερε οπά = ααα μη το πας εκεί .. 

Μπέτσε το λουπάϊ να μη ζάνει σhούκια το σhωμό ….= 

Σκέπασε το τσουκάλι να μην μπούν σκουπιδάκια στο φαγητό . 

Τα γρούσα νάμου μπέτσετε , να μπάτσε τσαι πουγκιάσει 

 Τσαι προσβληθεί απ’ τον…. ιό….. γρίππη ατςhά νι κιάσει . 

Την γλώσσα να σκεπάζετε να μήπως και πουντιάσει

Και προσβληθεί  απ’ τον … ιό …. γρίππη μεγάλη πιάσει 

Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου  με υγεία .. 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *