ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

ΠΕΦΤΑ 6 του Δετσέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Τσακώνικα με το Πάνο : Το μουάρι του Παπάγιωργα #

———-Έτσι ακριβώς τα έγραψε ο μπαρμα Νικόλας ———-

Όταν ο γερος τον φοναξαμε οτη το Μουλαρι του γλητοσε εκαναι 

το σταβρο του και εφοναξε την Αγια Βαρβαρα  οτη θα την 

ηκοδομηση μονοστου ηποσχεθηκαι ενοπηων του 

Νικολαου Ν. Γκουβουση  και του Αναστασιου Ιωανου Πολιτη . 

Το ποταμι αυτο πηγαζη από βαθη αλονη ζαρόκοστα

 μπαλασηνητσα γαβρορεμα τσηαρδακη  και διασκηζη  την πεδιαδα του Τσερφου . ης  το μεσο η εκλησούλα  προς το βοριο Μερος 

της πεδιάδος και ήτανε χαλαζμα και στο μερος που βαζουναι  τα δισκοποτηρα  ηπηρχαι ενα καπακι μεσα στο ντουλαπακι ηταναι τηχογραφια η ωπια όπως ηναι και Μια αλη εκλησουλα ο Άγιος Γηοργιος ο οπιος βρσκεται σένα βουνω και εχη της ηδιες

 τηχογραφιες και Αυται  και η μηα και η αλη  φεναιτε οτη

 έχουναι ηκοδομηθη στο 1600 μέχρι το 1650 και η μηα ανικη στο

 Τυρωη Αγια Βαρβαρα και ο Αγιος γιοργος ανηκη στον 

Αγιο Αντραια και τορα θα μπουμε στο θεμα.

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ , ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ  ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΑΣ 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

      —————————————————————

Άμα τσαι εφωνηάμε το γέρου ότσι το μουάρι σοι εγλυτούτσε  εμπήτσε το Σταυρέ σοι τσαι εφωνηάε (ετάτθε = έταξε) ταν Άγια Βαρβάρα ότσι θα νι χκίσει  μοναχό σοι . Νι’ ετάτθε απουρτέσε του Νικόα Νιτσήτα Γκουβύση τσαι του Αναστάση Γιάννη Πολίτα . Ο ποταμό έντενη ένει τσινού από τα βαθεία άουνα του Ζαρόκωστα , Μπαλαςhινίτσα τσαι ένει κχαμπαίνου τθο Γαβρόρεμα , Τσhαρδάτζα τσαι το κάμπο του τσέρφου.   Τα  μισά του κάμπου , προς το Βόρινε μέρη , εκει ερικχούμενε το μιτςή Αγιούτσhι ,το οποίε έκει ένα ερείπιε ( χάμα ) τσαι το μέρη πφι είνει βάντε τα δσκοπόκηρα έκει ένα πούμα ( καπάτσι ) τσαι τάσου το ντουλαπάτσι έκει τοιχογραϊθία α οποίε ένει α ιίδε τσαι σε ένα άλλε Αγιε ,τον Άγιε Γιώρτση ο οποίε ένει ερικχούμενε σε ένα σhίνα . Τσαι το ένα Αγιούτσhι τσαι το άλλιου ένει δενάχουντα ότσι εχκίσταει  κατά το 1600 με 1650 . Το ένα Αγιούτσhι τα Αγία Βαρβάρα ένει τα περιφέρεια του Τερού τσαι τ’ Άγιε Γιώρτση τον Άγιε Αντρία .. 

….. Καλε ξημέρουμα .. αγάκη του καρδίε νιούμου …. 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *