ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΕΦΤΑ 6 του Αωνάρη 2017 .Τσακωνοπαρέα μη .

Έκει πρέπουντα τσε έταοι να διψάνει τσε να κεινάνει, έκει πρέπουντα τσε έταοι να βασανιστούνει. Τα σύνταχα ενάτθε α λειτουργία τον Άγιε Γιάννη τα Παλιόχωρα . Ατςhοί αμπάδε τα χάρη ση , τάμα απο του πλέτεροι . Αμα τσε ετελειούτσε α λειτουργία αρχινείε α λιτανεία .
Απουρτέσε ο παπα Φίλο ίκχου ταν εικόνα τσε απο κίσου όλε ο κόσμο. Ογή τσε οπά έκει σταμακίχου τσε με Βαθεία κίστη έκει απολήου τα παρακάλια το Θεό . Α συγκίνηση έκει σφίγγα του καρδίε σου .
Ταπεινοί τσε αθώοι ψιούχε επικοινωνούντε με τα ουράνια .
Τελετουργιτσοί θρηστσευτιτσοί στιγμέ σε όλιου σου το μεγαλείε!!!
ΚΑΛΕ ΝΑΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Τσε μετα απ’ τον Αγιαντρία , όλοι για το Λιγερία
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Έπρεπε να διψάσουν και να πεινάσουν και αυτά , έπρεπε και αυτά να βασανιστούν . Το πρωΐ έγινε η λειτουργία , στον Άγιο Γιάννη στην Παλιόχωρα . Μεγάλες λαμπάδες στην Χάρη του , τάμα των περισσότερων . Αφού τελείωσε η λειτουργία άρχισε η λιτανεία .
Μπροστά ο παπα Τριαντάφυλος κρατώντας την εικόνα και πιο πίσω του όλος ο κόσμος . Εδω και εκεί σταματούσε καί με βαθειά πίστη έστελνε τα παρακάλια στον Θεό . Η συγκίνηση έσφιγγε τις καρδιές τους . Ταπεινες και αγνές ψυχές επικοινωνούσαν με τα ουράνια .
Τελετουργικές θρησκευτικές στιγμές σε όλο τους το μεγαλείο…..
ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΞΗΜΕΡΩΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Και μετα τον Άγιο Αντρέα , στο Λιγεριά που θάναι Ωραία …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *