ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ

Πέφτα 5 του Σετθέμπρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα .

Ομιλία : Ο Άγιε Γιάννη # 2 του Σωκήρη Λυσσίκατου 

(Το προηγούμενε: α χώρα νάμου ένι έχα πρεσσοί ξένοι ) 

Φράτζοι πφι ου ‘νι κιστήντε  σε Αγίουνε τσαι νηστεία τσαι Ασιάτοι Μουσουλμάνοι πφι α θρησκεία σου ένι ακριβώς αντίθετε από τς δικά νάμου .Ένι τσινδυνέγκα τσαι α Πατρίδα τσαι α Θρησκεία νάμου, γιατσί τσαι ενεί εξεχάκαμε του σhίντε νάμου τα παραδοση νάμου τα νηστεία τα ματάνοια τσαι ενάμαει αντίχριστε χώρα με του νόμοι πφι έμε έχουντε, χειρούτεροι τσαι από του νόμοι πφι είνι κχοντούκχουντα τα ζώα, νόμοι γιομάτοι ανηθικότητα . Γιάκεινη το κήρυγμα του Άγιε Γιάννη ένι αναγκαίο σάμερε . Α νηστεία, α ματάνοια μ’ένι φυάτθα νάμου από πρεσσοί αμαρκίλε . 

Κάποτε σαν σάμερε , ένα χκίστα εφκιάτσε ένα φούρνε, εκχαράε να φάει κρίε τσαι ενιλήτσε άσκημα για τον Αγιε Γιάννη . 

Τα νιούτθα οράτσε όνειρε, ότσι ο Αγιε Γιάννη νι έκει πρανίζου . 

Κατατρομάε, εκουΐε τσαι έκι ντουτέ . Τσι επαθήκα , κα να πάθου κα μ’εμποίτσε ο Άγιε Γιάννη , εματανοιάκα. Ερωτήκαει οι άλλοι τα σύνταχα ένα Άγιε ασκητή , αν ο Άγιε Γιάννη ένι πρανίζου!—όχι Αυτοπρανίστε ,νι έκι ντίου ο εαυτέ σι . Έκι έχου καθαρά συνήδειση τσαι εματανοιάτσε. Έκι Θέου να ποι τον παλληκαρά αλλά α καρδία σι έκι καθαρά, γι αυτό άτζε το μάθημα τσαι γλήγορα ματανοιάτσε .

—Μα οι άλλοι πφι είνι ποίντε μοι είχε,  πφι είνι μοιχέγκουντε , κρέφουντε, σκωτούντε ου ‘νι έχουντε συνείδηση ; Σε έτεοι α συνείδηση ένι έχα κιατθέ πέτςhε,  πουρί σαν του σωλήνες του υβάτου πφι είνι κλείντε από τα πρεσσά άλατα . Έτεοι είνι θέντε ατςhέ ξομόγο, ατςhά νηστεία τσαι ματάνοια . — Να γιατσί α νηστεία  να μ’ ένι βοηθούα νάμου από τα χειρούτερα .

Ο Άγιε Γιάννη να φυάτθει τα χώρα νάμου τα καμπτζία νάμου τσαι τουρ οικογένειε νάμουτδαι όλε το κόσμο

….. . Άγιε Γιάννη βάλε τα χέρα ντι ………

Κα συνταχινά σε όλοι νάμου . Ο Άγιε Γιάννη να φυάτθει νάμου . 

……,….ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ………

…………………………………………

(Το προηγούμενο: Η χώρα μας έχει πολλούς ξένους ) 

Φράγκους που δεν πιστεύουν σε Αγίους και νηστεία και  Ασιάτες μουσουλμάνους που η θρησκεία τους είνα ακριβώς αντίθετη από την δικιά μας  . Κινδυνεύει και η  Πατρίδα και η θρησκεία μας γιατί και εμείς ξεχάσαμε τις ρίζες μας και την παράδοση μας την νηστεία και την μετάνοια και εγίνανε αντίχριστη χώρα με τους νόμους που έχουμε, χειρότεροι και από αυτούς που κρατάνε τα  ζώα νόμοι γεμάτοι  ανηθικότητα . Γι αυτό το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννη είναι αναγκαίο σήμερα . Η νηστεία, η μετάνοια μας φυλάει από πολλες αμαρτίες . Κάποτε ένας χτίστης σαν σήμερα έφτιαξε ένα φούρνο ζήτησε να φάει    κρέας και μίλησε άσχημα για τον Άγιο Ιωάννη . Την νύχτα είδε ένα όνειρο πως ο Αγιος Ιωάννης τον εχτυπούσε . Κατατρόμαξε, έσκουξε και ήταν χτυπημένος .

—Τι έπαθα ,καλά να πάθω ,καλά μου έκανε  ο Αγιος Γιάννης , μετάνοιωσα ,. Ερώτησαν το πρωί οι άλλοι κάποιον Άγιο ασκητή αν ο Άγιος  Ιωάννης χτυπάει ;

—Όχι αυτοχτυπήθηκε , χτυπούσε τον εαυτό του . Είχε καθαρή συνήδειση και μετάνοιωσε .Ήθελε να κάνει τον παλληκαρά αλλά η καρδιά του ήταν καθαρή γι αυτό πήρε το μάθημα του και γρήγορα μεταπνοιωσε ..

— Μα οι άλλοι που κάνουν μοιχείες ,που μοιχεύουν, κλέβουν σκοτώνουν , δεν έχουν συνείδηση ; Σε αυτούς οι συνείδηση έχει πιάσει πέτρα, πουρί σαν τους σωλήνες του νερού που κλείνουν από τα πολλά άλατα .

Εκείνοι θέλουν μεγάλο ξομολόγο, μεγάλη νηστεία και μετάνοια . 

Να γιατί η νηστεία μας βοηθάει  από τα χειρότερα .

Ο Άγιος Γιάννης να φυλάει την χώρα μας , τα παιδιά μας , τις οικογένειες μας και όλο τον κόσμο 

Άγιε Ιωάννη βάλε το χέρι σου !!!

Καλό πρωινό σε όλους μας . Ο Άγιος Ιωάννης να μας φυλάει 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *