ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..
ΠΕΠΦΤΑ 5 του Απρίλη 2018. Τσακωνοπαρέα μη

Γολγοθά : πασίγνωστε . Όλοι έμε νιουρίζουντε το Γολγοθά .
Τσε όλοι σε κάποιε στιγμή τα ζωή νάμου έμε μπαήντε τον εδικό νάμου Γολγοθά . Για μεριτσοί δύσβατε , για άλλοι με πλέτερα εμπόϊδα
Τσε για άλλοι μαρτυρικό …. Του Χριστού ο Γολγοθά έκει όντως μαρτυρικό . Ο ‘κει μονάχα ο θεούριε Σταυρέ πφι Νιε αναγκάνει να μεταφέρει ως τα κορφά , έγκεινη έκει βάρη για το κορμό ση , έγκεινη νιε εξαντλίε σωματικά τσε μυϊκά , έκει άλιου το ατσhέ βάρη .
Το ατσhέ βάρη έκει: όλοι οι αμαρκίλε του αντρούπου .
Έκεινη το Βάρη καταρακούτσε τα ψιούχα ση εσμπαραλιάε τα δένανη ση τσε έτρου επαραδούτθε του δήμιοι ση οι οποίοι τελικά νιε κρεμάκαει τθο Σταυρέ . Τσε αργούτερα τάνου το Σταυρέ ,λίγο μπρι ξεψυχήσει , καταποτσουτέ με τουρ αμαρκίλε τσε απογοητευτέ από τα συμπεριφορά του αντρούπου , δενάε το μεγαλείε ση το οποίε όλοι έμε έχουντε τάσου νάμου . Κχαράε από τόν γονεία ση , ταν αφέγκη ση ,συχώρεση . Ου ‘ νει ξέρουντε τσι είνει ποίντε αφέγκη συχώρε ση .
Άτζε όλιου το βάρη τάνου ση , όλοι τουρ αμαρκίλε για να λυτρουθούμε ενεί τσε να φύτσει όλιου το βάρη από τάνου ση , με το θάνατε ση .
Κολλέγοι μη για του πράξε νάμου έμε ενεί πφι έμε φερίκχουντε ταν ευθύνη , εάν φυσικά έμε υπεύθυνοι , αν όχι μπάλετε Εμού , τα συμπεράσματα νιούμου …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ
………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *