ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Πέφτα 4 του Αωνάρη  2019 . Α Τσακωνοπαρέα …. 

Αίσωπο #60 : Διαστσευή του Πάνου Μαρνέρη . 

Ένα καουτσαίρι πφι έκι κχράντα α τσhιτσhιρόνα από τα  πρεσσά καΐα , ένα λιοντάρι τσαι ένα αγριόχιουρε ερέσταει σε νία φλέβα πφι έκι μπαήντα λίγο βατσιούλι . Κορατσιαστά όπφουρ ίγκιαει εκιάτθαει για το ποίε έκι θα πρωτοκεί ύο . Ακιστάτθαει από τα παλαίστρα τσαι σταμακίαει να νάρωει νία ανάσα . Με το έτρου οράκαει ψεά τον ουρανέ όρνια να σhιουφογιουρίζωει , έτοιμα να ρουκήξωει τσαι να τσάνωει ούγειε άκει θα τσιτάτσει πρώτε… 

Εγκεινη σε μποίτσε να λογιστούνι να μετςhήωει τα πράματα καλύτερα  

Τσαι να σταμακήσωει τον αλληλοσκωτουμό 

Εσταμακίαει τσαι επέκαει : 

Ένι προκιμούτερε να ναθούμε θίλοι πάρα να ναθούμε φαΐ για τα όρνια…..

 Διδαχη : καλέ ένι να δίνουμε ένα τέλη τουρ έχτρε τσαι του καβουγάδε γιατσί ου ‘νι έχουντε ποτέ καλέ τέλη . 

Τουρ έχτρε σταμακίσετε , κιάσετε κολλεγία 

Όα  ειν’ πφουντεχούμενα , μονάχα α κατσία …. 

…ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ….. 

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………………

…………………………….

 Ένα καλοκαίρι που έσκαγε ο τζίτζικας από την πολύ ζέστη , ένα λιοντάρι κα ένα αγριογούρουνο ευρέθκαν σε μία ( φλέβα ) πηγή πού έβγαζε πολύ λίγο νερό . Καταδιψασμένα όπως ήσαν τσακώθηκαν στο για το ποιός θα πρωτοπιεί νερό . Κουράστηκαν από την πάλη και σταμάτησαν να πάρουν μία ανάσα . Με το έτσι , είδαν ψηλά  στον ουρανό γύπες να στριφογυρίζουν , έτοιμα να ορμήσουν και να( ξάνουν) όποιο θα έπεφτε πρώτο  . Αυτό τους έκανε να  έλθουν σε  λογισμό , να μετρήσουν τα πράγματα καλύτερα ξαι να σταματήσουν τον αλληλοσκωτομό . Εσταμάτησαν και είπαν : εΕίναι προτιμότερο να γίνουμε φίλοι παρά να γίνουμε λεία στα όρνια . 

Διδαχή : Καλό είναι να δίνουμε τέλος στις έχθρες και στους καβγάδες γιατί ποτές δεν έχουν καλό τέλος …. 

……… Τις έχθρες  σταματήσετε και πιάσετε φιλία  

………όλα σβήνουν μονάχα η κακία ….. 

ΚΑΛΟ  ΞΗΜΕΡΩΜΑ…. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *