ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Α Ματίνα Κουρμπέλη με τα Λένα νάμου τθαν αφήγηση … 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Πέφτα 30 του Αμάη 2019 . Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ . 

Διάλογο #38 : Σωφερίνα : του Πάνου Μαρνέρη ….. 

-Ουουου κολλέγισα μι Λίενα ένι χάνα το μαλούτςhι μι .

-Έγκεινη ένι δενάχουντα … αστείο έκι για λέγε .

-Γειτόνισα με βαλήτσε τσαι κιάκα το τιμόνι , επατήκα τσαι το φρένο 

επατήκα τσαι το συμπλέχτα , ε α τσαι ταχύτητα   

-Σωφαρίερε κανιά γουλία ; 

-Όχι ακόνη κολλέγισα , αλλά σε γκάνα δύου ραμέρε , ποίε μ’ενι κιάνου .

-Οα  κα αλλά πφου σε μποίτσερε  ένταϊ όα άμα ο σωφαρίερε ; 

-Έκι το τόπο βρε γειτόνισα τσαι με έκι δενάχου ο διάσκαλε … 

-Μπράβο Παναγιώτσηηηη . 

-Ταχία θα μάθου τα σινιάλα  γειτόνισα …. 

-Τσι να ντ’αλήου σα να ντι ζηλέγκου λιγάτσι … 

-Οχι βρε γειτόνισα  α ζήλεια  ο’νι καλε πράμα …. 

-Α κουβέντα νι ενέτζε βρε γειτόνισα … 

-Να μόλερε τσαι εκιού …. 

-Θα ‘ράμε  Παναγιώτση 

-Βρε Λίενα εκιού σε έσι αρίκχα ογληγορούτερα από σενίου ένταϊ γιατσί ο ‘σι παρία ;  

-Ορή γειτόνισα εκιού έσι θέα να μάθερε ,ένι δενάχουντα , εζού ο ‘νι ξέρα άμα τσαι νι ένι θέα τόσιου πρεσιού , έτρου τσαι αλλίου με ένι έγκου ο Λία όκια ένι θέα , αλλά πάλι θα οράμε …. 

-Ετίου καμάρι μι ντε ένι έγκου  ο Λία , ενίου τα χωλιατά ποίε να μ’ αποσούει ; . Ο Παναγιώτη μι εφύτζε , μοναχά μι ένι ……..

-Να ξημερουθούμε με χαρά υγεία τσαι χαμόγεα . 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….  

……………… ………………………………..

ουου φιλενάδα Λίενα χάνω το μυαλουδάκι μου …

Αυτό δείχνει ( φαίνεται ) ….. αστείο ήταν λέγε … 

Γειτόνισα με έβαλε και έπιασα το τιμόνι , πάτησα και το φρένο … 

Επάτησα τον συμπλέκτη άλλαξα και ταχύτητα …

Σώφαρες καμμιά γουλιά ;

Όχι ακόμα φιλενάδα , αλλά σε κάνα δυο μέρες ποιος με πιάνει … 

Όλα καλά αλλά πως έκανες όλα αυτά δίχως να σωφάρεις ;

Ήταν στο τόπο(ακίνητο) βρε γειτόνισα και μου τα έδειχνε  ο Δάσκαλος. 

Μπράβο Παναγιώτενα …. 

Αύριο θα μάθω τα σινιάλα γειτόνισα …. 

Τι να σου πώ , σαν να σε ζηλεύω λιγάκι ..

Όχι βρε γειτόνισα η ζήλεια δεν είναι καλό πράγμα 

Η κουβέντα  το έφερε γειτόνισα …. 

Να έρθεις και εσύ .. 

Θα δούμε Παναγιώτενα ….

Βρε Λίενα εσύ τα παίρνεις ( μαθαίνεις ) ποιο γρήγορα από μένα αυτά γιατί δεν έρχεσαι ; 

Κοίτα γειτόνισα , εσυ θέλεις να μάθεις ,δείχνει (φαίνεται ) εγώ δεν ξέρω αν το θέλω τόσο πολύ , ελτσι και αλλιώς με πάει ο Ηλίας όπου θέλω , αλλά και πάλι θα ειδούμε .. 

Εσένα καμάρι μου σε πάει ο Ηλίας  ,εμένα ποιός να με πάει ; 

Ο Παναγιώτης έφυγε…. μόνη μου είμαι …..

Να ξημερωθούμε με χαρά ,υγεία και χαμόγελα .. 

       ………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *