ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Πέφτα 3 του Γενάρη 2019 .mΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  Πάνο … Αίσωπο # 25 

Ένα άτςhωπο έκει έχου νία γουναίκα  ούγειε έκει πρεσιού σκληρά σε όλοι του δούλοι τα τσελή . Θελήτσε λοιπόν ο άτςhωπο έντενη να οράει αν α γουναίκα σι άκει να ένει τσαι το ίιδε σκληρά με του δούλοι τα αφέγκη σι . Γιάκεινη αποφασίε να νι δοτσιμάσει . Ερέτσε λοιπόν νία  κα πρόφαση τσαι νιε απολείτσε τα τζέα τα αφέγκη σι . . 

Απέ περάκαει κχάμποσοι αμέρε  α σκληρά γουναίκα εγύρτσε

τα τζέα  σου .Τότθε τσαι ο άτςhωπο σι νι ερωτήτσε :  — Πφου ντε

 δέτθαει  οι δούλοι τ’ αφέγκη μι ;  Ετήνα απογήτθε ότσι  : 

Οι γεαδάρηδε τσαι γενικά οι νομήε  νι ίγκιαει στραβοξοικάζουντε . 

Τότθε ο άτςhωπό σι νι επέτσε : Βρε γουναίκα  άμα τσαι ντε συχιάτθαει έντεοι πφι είνει ξοδέγκουντε όα σου ταν αμέρα  με βούε , χκηνά τσαι προύατα , τσαι είνει τάτσου από τα τζέα τότθε τσι έσει αντεχουμένα να ποίωει έντεοι πφι είνει όα τάν αμέρα τάσου τα τζέα τσαι δίπα ντι ;

Πάρα πρεσοί βολαί από κάτσι μιτσή  ,  έσει μπάνου πόρισμα  για κάτσι  ατςhέ …. τσαι από  κάτσι πφι ένει δενάχουντα , για κάτσι  πφι ένει  γκριουφό  …….. 

Με το καλέ  να ξημερούει … Κα συνταχινά σε όλοι νάμου … 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

———————————————————————————-

Ένας άντρας είχε μία γυναίκα η όποία ήταν πολύ σκληρή σε όλους τους δούλους του σπιτιού . Θέλησε λοιπόν ο άντρας να δεί αν η γυναίκα του θα ήταν εξ ίσου σκληρή με τους δούλους του πατέρα του . Για τούτο αποφάσισε να την δοκιμάσει . Ευρήκε μια δικαιολογία και την έστειλε στο σπίτι του πατέρα του . Αφού πέρασαν μερικες ημέρες η σκληρή γυναίκα γύρισε στο σπίτι τους . Τότε ο άντρας της την ερώτησε : πως σε δέχτηκαν οι δούλοι του πατέρα μου ;  Εκείνη απάντησε ότι : Οι γελαδάρηδες και γενικά οι τσοπάνηδες την στραβοκοιτούσαν . Τότε ο άντρας της της είπε :  

Βρε γυναίκα άμα και σε συχάθηκαν αυτοί που ξοδεύουν όλη την ημέρα με βόδια , γίδια και πρόβατα και είναι έξω από το σπίτι , τι  περιμένεις  να κάνουν αυτοί που είναι όλη την ημέρα στο σπίτι σου  και πλάϊ σου ; . Πάρα πολλές φορές από κάτι μικρό ,  βγάζεις το συμπέρασμα  για κάτι μεγάλο … και από κάτι  που είναι φανερό , για κάτι που είναι κρυφό . 

Με το καλό να ξημερώσει . Καλό πρωινό σε όλους μας . 

……… ΜΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *