ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Πέφτα 3 του Αμάη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

……….. Χριστέ Αναστάτθε……….

Να μη στεναχωρέμπτζησιου , παρήντα εν’ καουτσαίρι 

Α Γαστένιτσα το κόσμο ση , ογή θε να νι   φέρει . 

Έσει έχου δίτσηε ξένε μη , όρεγη θα μαζουτθούνει

Γιατσί ένει ο τόπο σου , δικό σου έν’ αποκούγκι .

Τσακώνισα θα έγκου τσαι εζού , α ούρα επεράτσε 

Θα  ξαναμόλου ογή κανιά βοά ; πφού τσε ποίε νι’ οράτσε.. 

Να ζάρε κολλέγα το καλέ τσαι έα το καουτσαίρι 

Πφε θάνει  κόσμο ογή πρεσσέ ,γιομάκιου θα ‘νει το μέρη . 

Να  ‘ράμε πρώτα ο Θεό τσαι ζωντανοί άμα έμε 

Να ‘με από υγεία όλοι κα , θα ποίουμε ότσι μπορέμε ……. 

……….ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ ……….. 

Καλε ξημέρουμα  τσαι να έτθε όλοι κά. 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Να μη στεναχωριέσαι , έρχεται καλοκαίρι 

Η Καστάνιτσα το κόσμο της εδώ θε να τον φέρει . 

Έχεις δίκιο  ξένε μου , εδώ θα μαζευτούνε 

Γιατί είναι ο τόπος τους ,  δικό τους αποκούμπι . 

Τσακώνισα θα πηγαίνω και εγώ ,επέρασε η ώρα 

Θα  ξαναέρθω δώ  καμμιά φορά ; πώς και ποιος το ξέρει …

Να πας φίλε μου στο καλό και έλα το καλοκαίρι 

Που θάναι κόσμος ‘δώ πολύς , γιεμάτο θα είναι το μέρος 

Να δούμε πρώτα ο Θεός και ζωντανοί αν  είμαστε 

Να ‘μαστε από υγεία  όλοι καλά , θα κάνουμε ότι μπορούμε …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *