ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Πέφτα 19  του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη . 

……………..Χριστέ Αναστάτθε ………. 

Όρεγη με εγενάκατε,  οι δύου νιούμου παρέα  

Όρεγη με δούκατε ζωή , σε έντανη ογεί τα τσέα … 

Γονείε μη πανέμορφοι , πόσε αγώνα τα αλήϊθα 

Όσα Εμού εζήκατε είνει τα παρανύϊθα 

Εζήκατε όρεγη αγαπητοί για νια εκοσιαετία

Με ανέχειε τσαι με βάσανα τσαι με σκληρά ιδουλεία .

Όρεγη νέοι σαν έτθαει έκει α φωλήα νιούμου 

Τσε  όρεγη αναστάγκατε τα καμπτζία νιούμου 

Στεφάνια ο πρέτθαει ποτέ , μαϊδέ έπαθλοι τσαι επαίνοι 

Τσαι αν νιτσητέ μπαήκατε , κομμάκι άλλιου ένει . 

………………………………………

Εδώ με εγεννήσατε οι  δυό σας   παρέα 

Εδώ μου δώσατε ζωή σε τούτο εδώ το σπίτι . 

Γονείς μου πανέμορφοι , πόσο αγώνα στα αλήθεια 

Όσα εσείς εζήσατε είναι σαν παραμύθια . 

Εζήσατε εδώ αγαπημένοι  για μια εικοσαετία ,

Με ανέχειες και με βάσανα  και με σκληρή δουλειά . 

Εδώ νέοι σαν είσαστε , ήτανε η φωληά σας 

Εδώ που αναστήσετε γονείς μου τα παιδιά σας  . 

Στεφάνια δεν πλέχτηκαν ποτέ ούτε έπαθλα και επαίνοι 

Και αν νικητές εβγήκατε κομμάτι άλλο είναι …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *