ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………,…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΔΑΚΩΝΙΚΑ ……………..             

   Πέφτα 29 του Αγούστου 2019 . Η Τσακωνοπαρέα .                                                                      

  Για του νέοι # 138 : του Πάνου Μαρνέρη .

Αναπάντεχο = ξαφνικό …………….                                      ακχάρατθε = αγύρευτο.                        Ακατούσε = αποκάτω …………..                                           .απανούσε = αποπάνω                           Ακάτσιτε= αδάγκωτο …………….                                            άκιουφτε = ακοίμητος ος- η-ο.             Ακάτςhουτε = άσπαστο ……………                                           άκλερε = άκληρο.                               Ακάδουτε = γυμνό από κλαρί και…(μεταφορικό)  έντενη ο έριφο ένι ακάδουτε = αυτό το κατσίκι είνα του γάλακτος , δεν τρώει κλαρί .

Έγκεινη  έκι αναπάντεχο;= αυτό ήταν ξαφνικό(απρόσμενο)

Ο άραχλε ο Πέτρε άτζε ταν ακατούσε βόλτα = ο άμοιρος ( ο κακότυχος) ο Πέτρος πήρε την κατιούσα ( αποκάτω βόλτα ) 

Πφου νι επαθήτσερε τσαι αφήτσερε τον άντε ακάτσιτε = πως το έπαθες και άφησες το ψωμί αδάγκωτο . 

Ακάτςhουτα σ’αφήτσερε τα κάρυα;κάτςhoυ σι τσαι μπάλε τα ψύχα =

Άσπαστα άφησες τα καρύδια;Σπάστα και βγάλε την ψύχα .. 

ακχάρατθε να ένι = αγύρευτο να είναι . 

Όρπα απανούσε από το φούρνε εκχατθίκα το φουρνόκαλε =.                                                               Εκεί από πάνω από το φούρνο έβαλα το φουρνόξυλο . 

Άκιουφτε ένι αραματέ όα τα νιούτθα = ακοίμητος έχω μείνει όλη την νύχτα ..  

Άκλερε ν’αραμάει = άκληρος να μείνει 

Το κανίνι ένι ακάδουτε  ακόνη = το καμίνι είναι ακλάρωτο ακόμη .

Ακάδουτε αραμάτσε α πλεύρα από ταν ικχάρα = Ακλάρωτη έμεινε η πλαγιά από την φωτιά .   

Με το καλέ τσαι με υγεία να ξημερουθούμε όλοι νάμου …

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

 

                       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *