ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Πέφτα  28 του Φλεβάρη 2019 .Α Τσακωνοπαρέα 

Για  του νέοι # 106 :του Πάνου Μαρνέρη 

Ερέχου = βρίσκω , ερέκα = βρήκα , ερικχούμενε = βρίσκομαι 

Ψαφού ,  ψαφού αλλά τσίπτα ο ‘ νι ερέχου  = 

 Ψάχνω , ψάχνω αλλά τίποτα δεν βρίσκω. 

Παράτη σι βρε κουμπάρε , έτρου τσαι αλλίου ο ‘σι ερέχου τσίπτα .

Παράτα τα βρε κουμπάρε , έτσι και αλλιώς δεν βρίσκεις τίποτα . 

Όπφουρ έμα τςhάχου τσι να ντι αλήου ερέκα ένα ρολόγι .

Όπως έτρεχα τι να σου πώ βρήκα ένα ρολόϊ .

Νι άτζερε ; = το πήρες 

Όρπα έκι  θα νι αφήου ; Αφού νι ένι  φορού τσιόα = 

Εκεί θα το άφηνα ; Αφού το φοράω κιόλας . 

Βρε κουμπάρε εχάτθερε ,  ο ‘σι ορούμενε κχίπτα  κια έσι ερικχούμενε ;  

Βρε κουμπάρε χάθηκες , δεν φαίνεσαι πουθενά , που βρίσκεσαι ; 

Τσι έσι ποία μαμού πφουρ έςι ; Τι κάνεις γιαγιά πως είσαι ; 

Όρεγη ένι καμπτζί μοι , πφι να μην έμα ερικχουμένα ,  κια να 

 ζάου  σάπφουρ ενάμα όρκο μι κια να ζάου α μαργουτά εζού;

Εδώ είμαι παιδί μου , που να μην βρισκόμουνα , που να πάω 

όπως έγινα όρκε μου , που να πάω η μαραμένη (η κακορίζικη) εγώ . 

Το καμπτζί του Νιχάλη κια ένι ερικχούμενε ; = 

Το παιδί του Μιχάλη που βρίκετε ; 

 

Κάκοιε επέτσε ότσι ένι ερικχούμενε  σε μοναστσήρι 

Κάποιος είπε ότι βρίσκεται σε μοναστήρι….. 

Καλέ ξημέρουμα . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *