ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Πεφτα 26 του Απρίλη  2018. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . 

Κχολία τσαι εζάκα απατζά σε νία πλατεία εμπάκα 

Έκει α πλατεία του Καλιοτζή , γραφτέ έκει σε πάκα.

Γκανένα ο ‘κει ορούμενε σε όλιου το χωριουδάτσι 

Μόνιου το ύο έκει νιούμενε , κχαμπέντα έκει το ρυάτσι . 

Οι βρύσε όλοι τςhιάχουντε , γκανένα να γιομήσει 

Ούτε  νία  νοικοτσιουρά τα ιίτα για να κχρίσει . 

Μαϊδέ πουλί  μαϊδέ άντρωπο , μαϊδέ τσαι ένα σιούρμενε , 

νια σιωπή μακάβριε του κάκου έμα δοτσηκχούμενε. 

Μα να ‘πουρτέσε μη άντρωπο , γουναίκα μαυροφόρα

όρπα τον Άγιε ,το ξέγναντε ,το τέρμα τ’ ανηφόρα . …….

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

………………………………………………………………

Επήγα απέναντι μεριά , σε μια πλατεία μπήκα 

Ήταν η πλατεία του Καλιοτζή γραμμένο ήταν σε πλάκα . 

Κανένας δεν φαινότανε σε όλο το χωριουδάκι 

Το νερό μόνο ακουγότανε , που κατέβαινε στο ρυάκι . 

Οι βρύσες όλες τρέχανε , κάνεις κει να γιομήσει 

Ούτε καν μιά νοικοκυρά τα ρούχα για να πλύνει 

Ούτε πουλί ούτε άνθρωπος ,ούτε  ένα σούρμενο( φίδι ,σαύρα )

Μία μακάβρια σιωπή , άδικα εφουγκραζόμουνα . 

Μα να μπροστά μου άνθρωπος , γυναίκα μαυροφόρα 

Έκει στην εκκλησιά ,στο ξέγναντο ,στο τέλος της ανηφόρας . 

Ανάσταση της γλώσσα μας , καλό ξημελρωμα . 

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *