ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Πέφτα  25 του Οχτώμπρη 2018. Τσακωνοπαρέα μοι.

….Όρεγη τσαι κχάμποσοι χρόνου εζάκα τσαι εκατσάκα σε ένα από τα κηγάϊδα του  Τςhουμία  (παλιά μοι λημέρια) τσαι έτρου όπφου οράκα τα Παλιόχωρα ερημουτά , α φαντασία μοι εμπήτσε φτερά …. 

…….. νι εμπήκα τραγούϊδι …………

 

Ένα πουλί αλλόκοτε ψεά τα Σέα ετσήβε 

Κατά Τςhουμία έκει έγκουντα  μα κίσου ξαναςhιούβε

Γιουρήε δύου τσει βολαί , τάνου από το Δέρςhε 

Τσαι κορνιαχτέ τθαΐχουντα , για στένουμα τραβήε 

Εντούτσε του φτερούκλε σοι  πάλι στροφή εμπήτσε

Ετθάτσε λίγο πιο ψεά το Κάστρη εκατσάτσε . 

Βιγλίε τα Παλιόχωρα τσαι σφυριχτέ ‘μπαλήτσε .

Τα ζωντανά εγκριούφταει , ραγίαει  τα κοτρόνια 

Οι Πρίνου τσαι οι αρίουνε υπόκλιση ίγκιαει ποίντε 

Οι αντροίποι εμπήκαει Σταυρέ τσαι έκεινη ξανατθάτσε .

Ντήντα αβέρτα τα φτερά , σφυρίζουντα αράδα .

Εσούτσε τα μεσούρανα ίσια ψεά το Δέρςhε. 

Από όρπα εκλείτσε τα φτερά , τσαι από ψεά τσαφήτθε 

Το Δέρςhε εγκρενίστε … 

Ποίερ έκει α στεναχώρια σοι , να έκει ο καημό σοι 

Τσι οράτσε τα Παλιόχωρα  , έτρου να αυτοχτονήσει ;

Καλε Ξημέρουμα τσαι κα Πέφτα …. 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

———————————————————————-

Εδώ και μερικά χρόνια επήγα και εκάθισα σε ένα απο τα πηγάδια του  Τσουμιά ( παλιά μου λημέρια ) και έτσι όπως είδα την Παλιόχωρα έρημη , η φαντασία μου έκανε φτερά …..το έκανα τραγούδι …..

Ένα πουλί αλλόκοτο ψηλά στην Σέλα εφάνη 

Για τον Τσουμιά επήγαινε μα πίσω ξαναγύρισε . 

Έκανε δύο τρεις στροφές επάνω από τον Δέρσο 

Κορνιαχτό εσήκωσε ετράβηξε για Στένωμα . 

Εχτύπησε τις φτερούγες του  και ξαναέκανε στροφή.

Σηκώθηκε λίγο πιο ψηλά στο κάστρο πήγε κι έκατσε . 

Αγνάντεψε την Παλιόχωρα , και δυνατά εσφύριξε 

Τα ζωντανά εκρύφτηκαν ,ραγίσανε οι πέτρες 

Τα πουρνάρια και οι Αριές υπόκλιση εκάναν .

Οι ανθρώποι κάνανε Σταυρό κείνο ξανασηκώθει.

Χτυπάει συνέχεια τα φτερά σφυρίζοντας συνέχεια. 

Έφτασε στα μεσούρανα ψηλά από το Δέρσο   . 

Από κεί έκλεισε τα φτερά και από ψηλά αφέθη

Στο Δέρσο εγκρεμίστηκε .. 

ποια ήταν η στεναχώρια του ποιος ήταν ο καημός του 

Τι είδε στην Παλιόχωρα ; έτσι που αυτοκτόνησε ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *