ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΠΕΦΤΑ 25 του ΓΕΝΑΡΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Απο τα χκινά , τα Λιάρα , ταν Κόρμπα , ταν Μούςhκουρη , ταν Γκιόσα , ταν Κούκια , ταν Μπάρτσα , ταν Λιόπρα , ταν Σκαρικάτε , ταν Ντρένια , ταν μπούτςhικα , το βετούλι , το βεργάϊδι , το τςhάο .
Κάθε μέρα α ζωή μη κοντά τα κατούνα , πότε το άρημα , πότε το πόκισμα τθου κορίτε , το σταλέ κάτου απο τουρ αλιοχράε τσε το Σάλεμα . Με έκει αρεσηκχούμενε να μπαήνου τθα μιτσά ραχούλα με παρέα πότε με τάν αγκλίτσhια τσε πότε με ταν αγκραΐτσhα του παππού τσε να αγναντέγκου του προβάτε να νέμουντε τα ισιούματα με του καλαμίε τσε το λόγγο πφι είγκιαει νεμούμενα τα κχινά ανάμεσα τθού κουμαρίε τσε του Πρίνου . Έντανη α ζωντανά ομορθία έκει γινουμένα πιό όμορφο , άμα έσα νίου τσε το βοσκόπουλε να τραγουδήνει με τα ντιλιβίρα ση του καημοί ση ……
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …..
……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
Ταν Λιάρα τσε ταν κόρμπα , ταν μπάρτσα τσε ταν γκιόσα ,
Έμα ξέρου τα Τσακώνικα , μα εμαθήκα άβα τόσα …
………………..
Απο τα γίδια , τη Λιάρα , τη κόρμπα , την μούσκουρη , την γκιόσα , την κούκια , την μπάρτσα , την λιόπρα , την σκουλαρικάτη , την ντρένια , την Μπούτσικα , το βετούλι , το βεργάδι , τον τράγο ..
Κάθε μέρα η ζωή μου κοντά στο κοπάδι , πότε στο άρμεγμα , πότε στο πότισμα στις κορίτες , στο σταλό κάτω απο τις αγραπιδιές , και στο σαλάγιασμα . Μου άρεσε να ανεβαίνω στην μικρή ραχούλα με συντροφιά μου πότε την αγκλίτσα και πότε την μαγκούρα του παππού και να αγναντεύω τα πρόβατα που έβοσκαν στα ισιώματα με τις καλαμιές , και το λόγγο που έβοσκαν τα γίδια ανάμεσα στις κουμαριές και στα πουρνάρια . Αυτή η ζωντανή ομορφιά γινόταν πιο όμορφη , όταν άκουγες το βοσκόπουλο να τραγουδάει με την φλογέρα του τους καημούς του .
..ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΥ ..
………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..
την Λιάρα και την Κόρμπα , την Μπάρτσα και την Γκιόσα ..
Ήξερα τα Τσακώνικα , μα έμαθα άλλα τόσα …

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *