ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Πέφτα 24 ΤΟΥ ΑΜΑΗ 2018. Τσακωνοπαρέα μοι . 

Ανοίτσετε το κλήδονα να μπαεί α Άγιε Χάρη 

Να οράμε ποίε θα παντρευτεί να άρει παλληκάρι 

Ανοίτσετε του κάμαρε( δωμάτια)  τσαι στρούετε τα βελούδα 

Για να περάει ο βασιλία με τα Βασιλοπούλα. 

Ο ήλιε εβασιλεύε κάτου τθα τσυπαρίσια 

Όρπα ντε ζαλέα τσαι εζού τάσου σε χιλοι δύου σιατέρε 

Ο ήλιε άμα πρωτομπαεί τα τσέα ένει κονέγκου 

Τσαι του σγουροί ντοι τςhίχε ένει βασιλέγκου. 

Ο ήλιε ένει βασιλέγκου κάτου τα κουκουνάρια 

Οπά ντε εζαλέα τσαι εζού σε χίλια παλληκάρια 

Λεκό πετςhάρι τθο γιαλέ , μααματένιε βούλα 

Να ντη χαρεί α Μάτη ντη πφι ντε ‘νει έχα ακριβά 

Ετάμα εζού τα θάασσα μαγκήλια με του φούντε 

Άμα εν’ περούα α αγάκη μοι να πάφωει οι φουρτούνε. 

Εκατςhούκα δύου νύγδαα , μπαλήκα τον αθέρα

Τσαι άγκα νέα  από σεριά τσαι από κά ματέρα  .

Νιλήνετε τα γρούσα νάμου με περηφάνεια  , ο ‘ νει ντροκή να νιλήνωμε , ένει όμως ντροκή να μη νιλήνουμε 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

…………………

Ανοίξετε τον Κλήδονα να βγεί η Αγία χάρη 

Να δούμε ποια θα παντρευτεί να πάρει παλληκάρι.

Ανοίξετε τις κάμαρες και στρώςτε τα βελούδα

για να περάσει ο βασιλιάς με την βασιλοπούλα 

Ο ήλιος εβασίλεψε κάτω στα κυπαρίσσια 

Έκει σε διάλεξα και εγώ σε χίλια δυό κορίτσια . 

Ο ήλιος όταν πρωτοβγεί στο σπίτι σου κονεύει 

Στα κατσαρά σου τα μαλλιά πάει και βασιλεύει 

Ο ήλιος εβασίλεψε κάτω στα κουκουνάρια 

εκεί σε διάλεξα κι εγώ σε χίλια παλληκάρια 

Άσπρη Πετρίτσα του γιαλού , μαλαματένια βούλα 

να σε χαρεί η μανούλα σου που σ’ έχει ακριβούλα . 

Της θάλασσας της έταξα μαντίλια με τις φούντες 

όταν περνά η αγάπη μου να παύουν οι φουρτούνες       

Ετσάκισα δύο μύγδαλα και έβγαλα τον αθέρα 

Και πήρα νιά από σεριά και από καλή μητέρα 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *