ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΠΕΦΤΑ 23 του Νοέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Τθα μιτσά διαλείμματα μετα απο το φαΐ είγκιαει τασουμένοι νάμου τσε δέφτερε βρεχτούρα άμα μπορέμε να σταθούμε με ενα γυμνές πούα , τάνου σε ένα φουσκουτέ λαδουτέ ασκόπουλε .
Έμαει τςhούντε ενα σωρέ τούμπε ,τάσου το σhονιστέ λιοκότσι , αλλα ο ‘μαει σταμακίχουντε , γιατσι έμαει θέντε να τσερδίσουμε άβα νία
βρεχτούρα . Α πρώτε έκει τσιόα χωνευτά .
Α μπουρνού έκει ένα ατςhε κούςhελε , πφι άμα νιε έσα φουσού έκει νιούμενε σε όλιου το χωριουδάτσι. Με τον κούςhελε έντενη είγκιαει ειδοποιήχουντε τον αγωγιάτα να ογληγορέμπτζη τσε να μη χασοημερήνει διότσι α δουλεία σε έκει τσυνηγούα …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Αδύνατε με τον ένα γυμνέ πούα
Το λαδουτέ φουσκουτέ ασκόπουλε να σταθήρε
Τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ λοιπόν για να νιληερε
ένει πρέπουντα να προσπαθείερε…..
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *