ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Πέφτα 23 Αγούστου 2018 … Τσακωνοπαρέα μοι . 

…… σκολείε του Σαπουνάτσι # 4

Από τα σκολικά χρονία 1946 – 1947 αρχινήαει τα συσσίτια με κουμπάνια ( τρόφιμα ) απολειτά από ταν  ( ΟΥΝΤΡΑ ) από το 1949 ως το 1961 ίγκιαει δίντε τσαι φκειάντε το σκολείε το συνταχινε ρόφημα .. 

Το 1951 με παράδε από το ταμείε του σκολείου  τσαι με προσωπικά δουλεία από του Σαπουνατσιάνοι εφκειάσταει τα αφοδευκήρια  (αποπάτοι ) το βόρεινε μέρη του σκολείου τσαί τα συνέχεια γιούρε τα 200 τετραγωνικά μέτςhα ταν Ανατολικά μερία , ενάτθε τσήπο .  Ο σύλλογο Αγιελιδίου πρεσσοί βολαί  εβοηθήτσε  σε ανάτζαι του σκολείου . 

Όπφου επροανανέγκαμε ο πρώτε δάσκαλε του Σαπουνάτση 

έκει ο παπα Θόδωρε ο Ζαρόκωστα  , αργούτερα ο 

Σταμάκη Λυκαία τσαι αργούτερα ο Παναγιώτη Φιλιππακόπουλε

 από τα Γορτυνία  ο οποίε ενάτθε παπά το 1922 τσαι ετελέτσε παπά ταν ενορία του  Σαπουνάτση ως το τέλη τα ζωή σοι . 

Όλοι νάμου να έχουμε καλέ Ξημέρουμα  τσαι νία όμορφο συνταχινά . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………   

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *