ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
Πέφτα 22 του Φλεβάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Τό τσίταμα απο τα φύα , ο κορμό του δεντρικού , ο κουβάνε τσίνε
ή´ Πρίνε , α ορθά ατςhά κοτρόνα , όα δενάχουντα σα δαιμόνια τσε είγκιαει αναστατούκχουντα τα καρδία μη α οποίε έκει έτοιμο να κατςhιουϊθεί απο φόβο . Μπάτσε ένει Αράκη ; Μπάτσε ένει νεράϊδα ; μπάτσε ένει στοιχίε ;….
Έμα ποίου το Σταυρέ μη τσε με το ( Ιησού ΧΡΙΣΤΕ ένει νικού τσε όα τα κακά ένει σκορκίχου ) έμα αρίκχου λίγο θάρη ως πφι να σούσου τα Μαντρανία . Έμα έχου νιατέ ότσι όρπα οι Αράκηδε του Ιμπραήμ , είγκιαει έχουντε θυτέ όλοι του γουναίτσε τσε τα καμπτζιούλια . Πιο μπρι έκει έχου δατέ όλε το Πραστέ , τα τότθε πρωτεύουσα τα Τσακωνιά τσε το μοναστήρι τα Καρυά . Ούτε ένει ξέρου πόσοι βολαί επέκα το πάτερ ημών ……….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *