ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Πέφτα 22 του Νοέμπρη 2018 … Τσακωνοπαρέα μοι.. 

……… Τσακώνικα με το Πάνο ……… 

Τθο  άλλιου τραγούϊδι ο ένα από του τςhεί αϊθήνε , ο Κωσταγκή ο κχοντούτθε άμα τσαι οράτσε το ατςhέ κακό πφι έκει γινούμενε τα Παλιόχωρα από τουρ οχτροί . Τθα μάχη το λεκό σοι άγο 

ενάτθε κοτσινέ από το αίμα τσαι το Γιουρισμό νι εσκωτούκαε οι αϊθήνε σοι , γιατσί νιε περαήαει για Τούρκο . Άμα τσαι εκαταβήκαει τσι εμπήκαει εσκωτούτθαει τσε οι δύου  τσαι το μέρη έκεινη νι είνει αούντε ακόνη οι τςhεί αϊθήνε..

 Οι  τοποθεσίλε  ( Σέα  ,  Κώστα , τσαι τραπέζια πφι έτρου σι νι αούντε ως τσαι σάμερε  )  είνει  έχουντε να ποίωει με έγκεινη το τραγούϊδι . 

Το τραγούϊδι με τον αδικοχατέ Κωσταγκή ένει το παρακάτου : 

Οι τςhεί αϊθήνε ανταμούκαει σε ένα καταράχι 

Ανάγκια τα Παλιόχωρα τα παινευτά τα χώρα 

Ορούντε νέοι να θύνονται γεράδε πολεμούντε 

Γουναίτσε τσαι καμπτζία οράκαει τα’ του οχτρού του χέρε 

Ο Γιώργο εν’ φκιάνου πέταα τσαι ο Αλέξη εκαλιγούκχου 

Κώστα εν’ ορού το κορνιαχτέ το Μαύρε σοι ρωτού νι 

— Δενούμενε σοι Μαύρε μοι να μπάμε να μπαήμε 

—Δενούμενε νοι αφέγκη μοι να μπάμε να μπαήμε 

Βάλε μοι δίτζε δώδεκα μπαλτούμια δεκαπέντε 

Τσαι σύγκιου το μεσάϊθι ντοι με δύου  μακρύα ζουνάρια 

Με το καλε να ξημερουθούμε . Όμορφο συνταχινά .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

———————————————————————

Στο άλλο τραγούδι ο ένας από τους τρείς αδελφούς , ο Κωσταντής  δεν κρατήθηκε άμα και είδε το μεγάλο κακό που γινόταν στην Παλιόχωρα από τους εχθρούς . Στην μάχη το άσπρο του άλογο έγινε κόκκινο από το αίμα και στον γυρισμό τον σκότωσαν τα αδέλφια του γιατί τον πέρασαν για Τούρκο . Αφού κατάλαβαν τι είχαν κάνει σκωτόθηκαν και οι δυό τους και τό μερος εκείνο το λένε τα τρία αδέλφια .  Οι τοποθεσίες ( Σέλα , Κώστα ,και τραπέζια που ετσι λέγονται ως σήμερα ) εχουν να κάνουν με αυτό το τραγούδι .

Το τραγούδι με τα αδικοχαμένα αδέλφια έχει ως εξής : 

Τα τρία αδέλφια αντάμωσαν σε ένα καταράχι 

Αγνάντια στην Παλιόχωρα στην παινεμένη χώρα . 

Βλέπουν τους νιούς να σφάζονται γέρους να πολεμάνε  

Βλέπουν τα γυναικόπαιδα με’ των εχθρών τα χέρια 

Ο Αλέξης φτιάχνει πέταλα κι ο Γιώργος καλιγώνει .

Κώστας κοιτάει το κορνιαχτό το μαύρο του ρωτάει 

— Δύνασαι Μαύρε δύνασαι να μπούμε και να βγούμε 

— Δύναμαι αφέντη δύναμαι να μπούμε και να βγούμε .

Μον’ βάλε δίγκλες δώδεκα παλτούμια δεκαπέντε 

Και δέσε την μεσούλα σου με δυο μακριά ζωνάρια 

Με το καλό να ξημερωθούμε . Όμορφο πρωινό .. 

…………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *