ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Πέφτα 22 του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
Το Ζαρίτσι #7
Κάκια , κάκια ίγκιαει τσίφουντα τσε τα Καλυμνιότσιχα σφουγγαροκάϊκα . Ατάραχα στέκουντα ίγκιαει από τα μερία το μακρυού νησί , τσε ίγκιαει κχαμπαήχουντα του σφουγγαράδε να ξεκχολήτσωει τα σφουγγάρια από το βράχινε πάτε τα θασσέ , απο του πάτσε τον Άγιε Χριστόφορα , τθα Κότσινα , τσε ταν αγκωνή του Ολύμπιου . Οι ερασιτέχνε ψαράδε με του πετονίε τσε με τα ψαροκόϊθηνα παλαίγκουντε τσε έτεοι να κιάσωει κάνα ψάρι ..
Κάκια κάκια ίγκιαει αναιμούκχουντε τσε κάνα δυναμίτα , για να αναστατουϊθεί α περιοχή …
Το μπανιάρισμα έκει τότθε για τουρ ατςhοίποι μοναχά …
Με τα νία χέρα ίγκιαει γκριουφουμέμνοι , με ταν άβα ποίντε το Σταυρέ σου , τσε με το δρόνη , σάματσι κάποιε σε έκει τσυνηγού τσιτέντουντε ίγκιαει τα θάασσα ….
Οράτε περαήτσετε όσιου πιο κα έτθε πορούντε … μιτσά ένει α ζωή..
ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΟΜΟΡΦΟ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ…
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *