ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…..


….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

        Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥ ΝΕΟΙ .

ΠΕΦΤΑ 21του Σερικχή 2018. 

ΑΜΑ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ Ο ΑΝΑΒΙΟΥΜΕ 

ΘΕΛΙΑ ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΑΜΕ ΝΑ ΠΡΙΤΘΟΥΜΕ …

Αν την γλώσσα δεν αναβιώσουμε ,

Θηλιά όλοι να βάλουμε να πάμε να πνιγούμε ……..

Α αϊθά ντη κια ένει ;=η αδελφή σου που είναι ; 

Ένει ζατά το Άργο = έχει πάει στο Άργος. 

Ένει παντρευτά; = Είναι παντρεμένη;

Ναι έν’ έχα τσαι δύου καμπτζία  = Ναι έχει και δύο παιδιά 

Ένα υζέ τσαι νία σιάτη = ένα αγόρι και ένα κορίτσι …

Να νι  ζήωει τα καμπτζιούλια = να της ζήσουν τα παιδάκια .

Ευχαριστού τσαι  τα δικά ντη = 

 ευχαριστώ και τα δικά σου. 

Να νι’ αλήερε να σι μάϊθει τα γρούσα  = 

Πες της να  τα μάθει την γλώσσα . 

Ναι  σίγουρα μόνιου Τσακώνικα είνει νιούντε τα τζέα  = 

 Ναι σίγουρα μόνο Τσακώνικα μιλάνε στο σπίτι . 

Τσακώνικα τα μιτσά νιλήνετε τσαι μπίτι μη σ’ αφήνετε 

Τσακώνικα στα μικρά  μιλάτε ,καθόλου μην τα παρατάτε . 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *