ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Πέφτα 21 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Τα λιτριιδία σε όλιου σου το μεγαλείε . Αγώνα τσε πρεσσά δουλεία για όλοι του λιτριδαραίοι . Χειροκίνητα όπφουρ είγκιαει όα τα λιτριιδία , είγκιαει έχουντα κόπο τσε πρεσσέ ιδρούτα νιούτθα μέρα για νιά οκά Άι
Α μπουρνού τσε οι κουδούνε απο τα μουάρια νιούμενα καθώς είγκιαει κουβαούντα το λιόκαρπο τσε το Άι , με τουρ αγωγιάτοι λαδουτοί απο τάνου ως κάτου να ση ακολουθήνωει .
Πρίμο ενα , δύου , τςhια….. εννία τάλια πρώτε .
Τάλια νία , δύου , τςhεί…… γράντα νία τσε όα έγκουντα ρολόγι κάτου απο το λιγοστέ φως πφι είγκιαει ποίντε οι λαδολύχινοι .
Οι γιορκινοί αμέρε , του Χριστού τσε Άγιε Βασίλη , είγκιαει φερίκχουντε νία ανάσα τσε λίγο ξεκούραση του λιτριδαραίοι .
Οι εφτσέ καοφάητε δίντε τσε αρίκχουντε με του τεγανίτε να ποίνωει ποδαρικό σε όα τα νοικοτσιουρία …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ .

Οι λιτριδαραίοι δουλέγκουντε ούρε 18
Για Άι νία οκά
Ενεί τζάμπα Τσακώνικα ΕΜΕ μαθέντε
τσε ΕΜΕ περαήχουντε κα
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *