ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΠΕΦΤΑ 20 του Σετθέμπρη 2018.  Α Τσακωνοπαρέα

Μην αλικογκίχερε , έα κοντά παρήσιου 

Τα γρούσσα κχόντου νοι γερά να μη νι αφήρε κίσου . 

Μην καθυστερείς , έλα κοντά να έρχεσαι 

Την γλώσσα κράτα δυνατά , μην την αφήνεις πίσω …. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *