ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Πέφτα 20 του Σετθέμπρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ 

…..Για όλοι του Τσάκωνε τσαι του θίλοι τα Τσακωνιά…..  

Το πανηγύρι έκει τσινούντα  από νέοι σιατέρε με τραγούϊδα 

του τόπου . Νι’ έκει τσινούα α πιο καλλίφωνε τσαι από κίσου 

οι άλλοι σιατέρε όλοι μαζύ . Άμα έκει τελειούκχουντα το τραγούϊδι 

Έτανη πφι έκει σιούρα το χορέ έκει έγκα το τέλη τσαι απουρτέσε έκει μπαίνα α Δέφτερε τσαι μετά ατρίτε τσαι τσαι τσαι….  Οι εψιλοί τουρ απότσου ίγκιαει καρφουκχουμένοι σε έτεοι πφι ίγκιαει χορέγκουντε . 

Ίγκιαει καμαρούκχουντε  τσαι ογοφερίκχουντε για το ποίε έκει α ποιο κα  χορευκιού , ενώ οι ερωτευτοί ίγκιαει ξεικάζουντε να άρωει γκάνα γκριουφο χαμόγελε τσαι να αλληλοξεικαστούνει . 

Άμα ιγκιαει μπαίντα τα όργανα τα μισά του χορού τσινούνται ίγκιαει με Καλαμαϊτανέ  .  Απο νία βόλτα πφι έκει τσινού ο χορέ , έκει γινούμενε 5- 10 . Απουρτέσε από τα  όργανα ένα δίσκο απαντεχούνε το χρήμα πφι ίγκιαει αναιμούκχουντε οι πρωτοχορευκήδε . Γκάνα δύου καμπτζιούλια ιλγκιαει μαζούκχουντα το παρά τσαι  νι ίγκιαει βάντε το δίσκο τσαι το τέλη άκει να χαρτζιλικουθούνει για τον κόπο σου . 

……….Με το καλέ να ξημερούει  για όλοι νάμου…….

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

—————————————————————

Το πανηγύρι ξεκινούσε από τα νέα κορίτσια με τραγούδια του τόπου . Το ξεκινούσε η ποιο καλλίφωνη και ακολουθούσαν όλα μαζύ τα υπόλοιπα κορίτσια . Άμα τελείωνε ο τραγούδι αυτη που εσερνε το χορό πήγαινε τελευταία πήγαινε στο τέλος και μπροστά έμπαινε η Δεύτερη ,μετά η τρίτη και , και , και …τα μάτια των απέξω καρφόνονταν σε αυτές  που χόρευαν . Ε καμάρωναν και λογόφερναν για τ ποιά ήταν η καλλίτερη στο χορό , ενώ οι ερωτευμένοι κοίταζαν να πάρουν κάποιο κρυφό χαμόγελο  και  αλληλοκοίταγμα . Όταν έμπαιναν τα όργανα στην μέση του χορού ξεκινούσαν με το Καλαματιανό . Από μία βόλτα που ήταν ο χορός όταν ξεκινούσε , γινόταν 5 έως 10 βόλτες . Μπροστά από τα  όργανα  ένας δίσκος που δεχόταν τα χρήματα που πετούσαν οι πρωτοχορευτήδες. Ελνα ή´ δύο παιδιά εμάζευαν το χρήμα και το έβαζαν στον δίσκο και στο τέλος χαρτζιλικόντουσαν για τον κόπο τους ..

…….Μετο καλό να ξημερώσει για όλους μας ………

………….ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *