ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Πέφτα 20 του Σερικχή  2019 . ΑΤσακωνοπαρέα ….. 

Πλυντήριε # 1 : του Πάνου Μαρνέρη . 

 —Τσι έσι ποία οπά βρε γειτόνισα . 

— τσι να ποίου ό ‘σι ορούα μπουγάδα μαθές . 

— Ακόνη όρπα έσι αραματά εκιού ; 

— Κια ένι αραματά βρε γειτόνισα ; Βαλήκα να κχρίσου τα απογδήνια . — βρε Χριστσιανά ποίερ ένι Βάνου να κχρίσει τα  απογδήνια το Κούβελε το σάμερε αμέρα ο ‘σι αούα μι ;. 

— Τσαι βρέ γειτόνισα κια σι νι βάντε ;τον άρνακα σι νι βάντε ; 

— Αααα εκιού έσι χρόνου κίσου μαθές . 

— βρε γειτόνισα τσι κίσου τσαι απουρτέσε με ‘σι μπαμπαλίζα ; 

Α Χριστσιανά εβαλήκα να κχρίσου τα απογδήνια όχι να ερέσου τσαι τον εμπιά μι   

— βρε γειτόνισα ο ‘σι έχα νιατέ για πλυντήριε ; 

— Ορή όρεξη για κουβέντα έσι έχα άφε μι να ποίου δουλεία καλέ νάχερε , θα μ’άρει α ‘μέρα τσαι θα ποί τσαι κάψα απ’ότσι ένι δενάχουντα … αρτσετά πέκαμε …

—Εζού για το δικό ντι καλέ νι ένι αούα  συχώρα μι ο ‘μα είχα σκοπό να μπάου σε ξένοι χούρε . 

—Βρε γειτόνισα τσαι συχώρε μι πφι ντε πέκα βρε , με ρωτήτσερε τσι ένι ποία , ντ ‘απογήμα τσι άλλιου να ποίου μαθές να κοπανίσου τα τσιουφά μι τθο λεβέτα τσι να ποίου ; 

…Καλέ ξημέρουμα τσαι  με υγεία σε όλοι νάμου .. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

———————————————————————- 

— Τι κάνεις έκει γειτόνισα ; 

—Τι κάνω; Δεν βλέπεις μπουγάδα κάνω . 

— Ακόμα εκεί έχεις μείνει εσύ ; 

— Που εχω μείνει βρε γειτόνισα έβαλα να πλύνω τα λερωμένα ..

— Χριστιανή μου ποιος βάζει να πλύνει το σήμερον ημέρα στην σκάφη ; Δεν μου λές ; 

— Και βρε γειτόνισα που τα βάζουνε  στή λακκούβα τα βάζουνε; 

— Ααα εσυ είσαι χρόνια πίσω μαθές … 

— Βρε γειτόνισα τι πίσω και μπροστά μου μουρμουρίζεις ; η Χριστιανή τα  λερωμένα έβαλα να πλύνω ; όχι να βρω τον μπελά μου ; 

— Γειτόνισα μου δεν έχεις ακούσει για το πλυντήριο ; 

—Να όρεξη για κουβέντα έχεις , άσε με να κάνω καμμιά δουλειά καλό νάχεις , θα με πάρει η ‘μέρα και θα κάνει και ζέστη από τι φαίνεται … αρκετά είπαμε ….

—Εγώ για καλό το λέω , συχώρα με , δεν είχα σκοπό να μπώ σε ξένα χωράφια . 

—Βρε γειτόνισα και συχώρα με που σου είπα Βρέ , με ρώτησες τι κάνω ; Σου απάντησα , Τι άλλο να κάνω να χτυπήσω το κεφάλι μου στο καζάνι τι να κάνω; 

… Καλό ξημέρωμα και με υγεία σε όλους μας …… 

………….. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *