ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Πέφτα 18 του Οχτώμπρη 2018  .Τσακωνοπαρέα μοι .

Οι ΤεροΣαπουνατσιάνοι  ειδοπήτθαει από του τελάληδε 

τσαι ο ανάβαει ούτε ένα κχαρούτςhι .  .  Το παπόρι έγκεινη έκει περούντα από το Ζαρίτσι τσαι αφού οράτσε τα φώτα από τα αναφτά καγκήλια του Αγίου , αρχινήε του κανονίε γιατσί νιε φαγκήστε ότσι έκει το Τερέ . 

Εγαζούτθε ο τόπο  τσαι οι αποθήτσε του Λούι τσαι του Ντρίμα ενάτθαει κόστσινε , ο Τερέ όμως νιε ‘γλυτούτσε . 

Ο Άγιε Λία  του Τερού χκιστέ τά κορφά το Mάςhε , τα ερείπια είνει ερικχούμενα ως σάμερε . Εχκίστε το 1878 . Ο λειτουργήτσε ποτές γιατσί ένα δενατέ αέρα τθαήε τα στσεπή τσαι βρονταήε του τοίχοι . 

Ο Αγιε Λία του Τερού ένει αγναντέγκου τον Άγιε Λία τθο Σερνιάλι 

 ατζά μερία , χωλιατέ τσαι κικρατέ τάσου από του βροντατοί τοίχοι του Χκιρίου .. Ένει χρήε νάμου να μπάλουμε τον Άγιε Λία τάσου από τα χάματα . Α Δέσποινα το τάνου Τερέ (15 Αγούστου )  με το νεκροταφείε εχκίστε το 1690 τσαι για πρεσοί χρόνου έκει  ο ενοριακό Αγιε του Τερού.  Ο Άγιε Γιάννη του Τερού (29 Αγούστου ) ένει πρέπουντα να εχκίστε μετά από ότσι εδάτσε ο Ιμπραήμ  τα 

Παλιόχωρα τσαι όλοι οι Παλιοχωρήτοι κχαμπάκαει το Τερέ . 

Από το 1881 ως το 1885 ενάτθε ανανέουμα του Χκιρίου …. 

Ο Άγιε Γιώρτση (23 του Απρίλη ) με τα θοουτά στσεπή ένει χκιστέ γιούρε   το 1680 τσαι έκει το δέφκιεριου νεκροταφείε του Τερού 

Καλε ξημέρουμα τσαι όμορφο Πέφτα. 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

——————————————————————————————- 

Οι ΤυροΣαπουνακιώτες   Ειδοποιήθηκαν από τους τελάληδες και δεν άναψαν ουλτε μια μικρή φωτιά . Το πλοίο καθώς περνούσε από το Ζαρίτσι εφόσον είδε φώτα από τα αναμμένα καντήλια της εκκλησιάς άρχισε τους πολυβοπλισμούς γιατί του Φάνηκε πως ήταν στον Τυρό . 

Γάζωσαν τον τόπο και οι αποθήκες του  Λούι και του Ντρίμα έγιναν κόσκινο , ο Τυρός όμως την γλύτωσε….. 

Ο Άγιος Ηλίας του Τυρού χτισμένος  στην κορυφή του Μάσιου , τα ερείπια του βρίσκονται ως και σήμερα . Εχτίστηκε το 1878. Δεν λειτούργησε ποτέ γιατί ένας δυνατός αέρας επήρε την σκεπή και γκρέμισε τους τοίχους . Ο Άγιος Ηλίας του Τυρού αγναντεύει  τον 

Άγιο Ηλία του στη απέναντι μεριά Σερνιαλιού , Χωλιασμένος και πικραμένος μέσα από τους γκρεμισμένος τοίχους του κτιρίου . 

Είναι χρέος μας να βγάλουμε ,τον Αγιο Ηλία  μέσα από τα χαλάσματα 

Η Παναγία του επάνω Τυρού( 25  Αυγούστου )με το νεκροταφείο της πρέπει να   εχτίστηκε το 1890 . Για πολλά χρόνια ήταν ο ενωριακός ναός του Τυρού . Ο Άγιος Γιάννης του Τυρού (29 Αυγούστου) πρέπει να εχτίστηκε μετά από το ότι ο Ιμπραήμ έκαψε την Παληόχωρα και Παληοχωρήτες κατέβηκαν στον Τυρό .

Από το 1881 έγινε ανακαίνιση  του κτιρίου … 

ο Άγιος Γεώργιος ( 23 Απριλίου )με την Θολωτή σκεπή έχει κτισθεί γύρω στο 1680 ξαι ηλταν το δεύτερο νεκροταφείο Τυρού .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *