ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Πέφτα 18 του Απρίλη 2019  Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο το φανάρι #2 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Ο ‘σι αούα μι τσεία Σταματού , το  φανάρι θα νι δουλέψερε πάλι ; 

—Όχι θα νι αφήου . 

—Όα κα αλλά έσι έχα ψυγείε ; ο ‘σι έχα ; 

—Βρε ψυγείε ένι έχα  , παράδε ο ‘νι έχα να πλερούκχου 

—Έγκεινη κια νιε ‘σι έγκα πάλι ; 

—Βρε ο ‘νι έγκα κχίπτα κια να ζάου …

—Για του παράδε πέκα κια να σ’ερέσουμε οι μαργουτοί . 

—Να μόλωει να σ’άρωει τσαι τα ρολόγια σου τσαι τα  όα σου . 

—Ποίε ρολόγια τσεία Σταματού θα νι κόψερε το ηλεχτρικό ; 

  τσαι τσι νι ένι θέα ; 

—Ο θα έχερε ένα φως να ορήνερε τα νιούτθα ; 

—Θα ανάφου το λύχινε τσι να νι ποίου το φως , 

—Τσι να αλήου νοικοτσιουρά έσι . 

—Τσαι το ύο θα νι κόψου . 

—Καλά ο θα έχερε ύο τα τσέα ; 

—Θα έγκου να αρίκχου από τα βρύση . 

—Τηλεόραση ο θα ορήνερε . 

—Έντανη τσαι πφι ο ‘νι θέα να ξαναοράου ποτές , το παλιοντρεοκούκι με ντρεούτσε με τον αλητέ σι , Σάματσι είνι βάντε τσαι τσίπτα τα προκοκή ,πάσα αμέρα τουρ ιίδοι αηδίλε . 

—Τσαι πφού θα περήνει α ούρα ντι τσεία  Σταματού ; 

—Με τα δουλεία , πφου θα περήνει , ένι έχα τόσοι πρεσοί δουλείε  άβα άειδα ο ‘μα έχα . 

.. ΟΜΟΡΦΟ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ ΤΣΑΙ ΣΕ ΟΛΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ .. 

———————ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ————————

————————————————————————————

Δεν μου λές θεία Σταματού το φανάρι θα το δουλέψεις πάλι ; 

Όχι θα το αφήσω .. 

Όλα καλά αλλά έχεις ψυγείο ; δεν έχεις ; 

Βρε ψυγείο έχω λεφτά δεν έχω να πληρώνω … 

Αυτό που το πάς πάλι ; 

Βρε δεν πάω πουθενά που να πάω . 

Για τα λεφτά είπα που να τα βρούμε οι κακορίζικοι ; 

Να έρθουν να πάρουν τα ρολόγια τους και τα όλα τους . 

Ποια ρολόγια θα κόψεις το ρεύμα ; 

Και τι το θέλω; 

Δεν θα έχεις ένα φως να βλέπεις την νύχτα ; 

Θα ανάβω το λυχνάρι τι να το κάνω  το φώς . 

Τι να πω νοικοκυρά είσαι . 

Και το νερό θα το κόψω … 

Καλά δεν θα έχεις νερό μές το σπίτι ; 

Θα πηγαίνω να παίρνω στην βρύση . 

Τηλεόραση δεν θα βλέπεις ; 

Αυτή είναι που δεν θέλω να ξαναδω ποτές , το παλιό κουτί που με ζαλίζει , με ζάλισε με την φλυαρία του . Μήπως και βάζουν τίποτα της προκοπής , κάθε μέρα τις ίδιες αηδίες . 

Και πως θα περνάει η ώρα σου θεία Σταματού ;

Με την δουλειά πως θα περνάει , έχω τόσες πολλές δουλειές άλλη απασχόληση (σκοτούρα ) δεν είχα …. 

ΟΜΟΡΦΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΗΝ ΤΣΑΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ . 

——————— ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *