ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Πέφτα 16 του Αμάη2019 . ΑΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ . 

ΔΙΑΛΟΓΟ  το φανάρι #3 : του Πάνου Μαρνέρη . 

-Α ούρα κα τσεία Σταματού .

-Ούρα κα ούρα κα  τσι έσι ποία μαθές το σάμερε αμέρα . 

-Νια χαρά αφεγκία ντι . 

-Τσαι εζού κα ένι σιάτη μι . 

-Ο λειπέβε ντι α τηλεόραση τσεία … 

-Ου να μι χαϊθεί ποτέ να μη νι ξαναοράου εσυχάε α τσιουφά μι πλέα .

Έκεινη το κακό να βουήζωει οι αβουτάνε μι , να ένι σαν  τα  ντρεόκοτθα όα ταν ούρα .. 

-Αλήίθα βρε τσεία . Χαλάλι ντι  

-Να  σιάτη μι με τά τηλεόραση εκάνα τσαι αποςhαούμα , ετεμπελιάκα εζού ένι γρία γουναίκα  ένι πρέπουντα να  γιουρίζου , να ταρασούμα να μη στέκου χάμου . 

-Τσι να ντι αλήου τσεία ντ’ένι θαυμάζα μακάρι να έμα πορούα να σ’ανεμού τσαι εζού αλλά μ’ενάτθαει απαραίτητα ,τσαι μετά καμπτζία πφου να νι ποίου ; 

-Ο ‘νι ξέρα σιάτη μι τσι να ντι αλήου νοικοτσιουρά έσι,εκιού έσι ξέρα . 

-Ναι  τσεία μι να μου είνι δείντε το ρεύμα για καλλίτερα τσαι απέ τόσα άβα πράματα πφι είνι δουλέγκουντα με το ρεύμα τσαι έσι πλέα σκαβουκχούμενε . 

-Ξέρα έσι σιάτη μι να πρέγερε ; 

-Όχι τσεία όχι .. 

-Να  μόλερε να ντι μάθου καρδία μι .. 

-Ναι τσεία θα μόλου . 

————————————— 

Η Ώρα η καλή θεία Σταματού 

Ώρα καλή ώρα καλή , τι κάνεις μαθε το σήμερον ημέρα

Μια χαρά η αφεντιά σου . 

Και εγώ καλά είμαι κορίτσι μου . 

Δεν σού ‘λειψε η τηλεόραση  θεία ;

Ου να μου χαθεί ποτέ να μην την ξαναδώ ησύχασε το κεφάλι μου πιά . 

Εκείνο το κακό να βουήζουνε τα αυτιά μου και να είμαι σαν ζαλισμένη κότα όλη την ώρα … 

Αλήθεια βρε θεία χαλάλι σου . 

Να κορίτσι μου με την τηλεόραση ήρθα και αποστομώθηκα ,  ετεμπέλιασα . Εγώ είμαι γρία γυναίκα πρέπει να γυρίζω να κινούμαι να μην κάθομαι κάτω. 

Τι να σου πώ θεία σε θαυμάζω μακάρι να μπορούσα να τα πετάξω και εγώ αλλά μου έγιναν απαραίτητα και με τα παιδιά πως να το κάνω ;

Δεν ξέρω κόρη μου τι να σου πώ  νοικοκυρά είσαι ,εσύ ξέρεις .

Ναι θεία μου μας δίνουν το ρεύμα για καλλίτερα και μετά τόσα άλλα πράγματα δουλεύουνε με αυτό και μετά πια σκλαβώνεσαι . 

Ξέρεις κορίτσι μου να πλέγεις ; 

Όχι θεία όχι … 

Να έρθεις να δου μάθω καρδία μου . 

Ναι θεία θα έλθω.. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *