ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
Πέφτα 15 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 2018..μ Τσακωνοπαρέα μη .
( Οι Αποκρίσιε τσε το ονάρι τα Κουνιού )απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου …..
Διαστσευή τσε γραφτέ τα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη ..

Α Λένη α Κουνιού α ( ΜΠΕΜΠΩ ) , όπφου νη είγκιαει αποκαούντε ,
αφρέ το χώμα πφι νιε ένει στσεπάζουντα , έκει α τσεανιουκοτσιουρά μη τα πρώτε χρονία πφι εζάκα το γυμνάσιε τον Άγιε Λίδι .
Ο ‘κει μόνιου γνωστά τον Άγιε Λίδι αλλα τσε τα περίχωρα …
Καπάτσα τσε Μαργέλλο . Πότε γεούα με τα καλαμπούρια ση τσε πότε , τσε πότε καψοκακομεριαστά , ανάλογα με τα περίσταση .
Για να μη καοκιάσει να έγκου να νη βοηθήνου το Μάζουμα τουρ ελίε τθό Μαραθία μ’ ορτσίστε ότσι άκει να δεί τό οναρι ση το Κίτσιο , να Ζάου αγροηστέ το Τερέ τουρ Αποκρίσιε ….
Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη . Χαρά , ευτυχία τσε υγεία σε όλοι νιούμου ….
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *