ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Πέφτα 15 του Νοέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

……….ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο ……..

Το πανέμορφο οροπέϊδε τα Παλιόχωρα ένει αγκραητθέ τάνου τα λεβέγκικο κορμοστασία του Μαλεβού . Όπφουρ ένει δενάχουντα τσαι από ταν ονουμασία σοι α Παλιόχωρα έκει νία χώρα τσαι έκει πρέπουντα να έκει χκιστά τθο νοκιεδυκικό μέρη του οροπεϊδίου.  

Έγκεινη ένει δενάχουντα από όα τα χάματα πφι είνει ερικχούμενα 

 οπά  .  Το άλιου κομμάκι  , τραπέζια , Τςhουμία τσαι γενικά γιούρε από το  Δέρσhε, επειδή ένει τσαι πρεσιού εύφορε ,έκει καλλιεργικχούμενε με φαέ τσαι κουτσιερά τσαι ότσι άλλιου , για ταν ανάτζη  τα χώρα  . Τα δυκικά σοι μερία ένει ο Οριόντα με το Κάστρη σοι τσαι το ψέλη σοι ένει 1190 μέτσhα .

 Ο Οριόντα ένει έχου ταν ονουμασία από τουρ Ορειάτε του πρώτοι κάκοιτσοι  τα περιοχή . Όρπα έκει α Ακρόπολη ,τα χώρα των Ορειών  με το στοιχειουτέ θησαυρέ .Απο ταν Ανατολικά μερία ένει α

Σέα 10 μόλις μέτςhα χαμεουτέρα του Οριόντα  . Οι Τσακώνοι ίγκιαει κιστήντε του δώδεκα θεοί ως το 800 με 1000 μετά από τσι ενάτθε ο Χριστέ . Τότθε μάλιστα είνει έχουντε να αλήνωει ότσι ου ίγκιαει ρωτούντε άμα έσει χριστσιανέ ή´ έσα κιστίου του πρεσοί Θεοί .. το ρώτημα έκει : Τσί έσει Χριστσιανέ ή´ Τσάκωνα .. 

Καλε ξημέρουμα . Όμορφο Πέφτα να έχουμε όλοι νάμου . 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

—————————————————————— 

Το πανέμορφο οροπέδιο της Παλιόχωρας είναι αγκιστρωμένο πάνω στην λεβέντικη κορμοστασιά του Πάρνωνα .. Όπως φαίνεται από την ονομασία της η Παλιόχωρα ήταν μία πόλις και ήταν χτισμένη στο νοτιοδυτικό μέρος του οροπεδίου . Αυτό φαίνεται από όλα τα χαλάσματα που υπάρχουν εκεί  .  Το άλλο κομμάτι , τραπέζια ,Τσουμιάς ,και γενικά γύρω από τον Δέρσο επειδή ήταν εύφορο καλλιεργόταν με σιτάρι και όσπρια και ότι άλλο για τις ανάγκες της χώρας . Στην δυτική του μεριά είναι ο  Οριόντας με το κάστρο του με ύψος 1190 μέτρα . Ο Οριόντας έχει το όνομα του από τους Ορειάτες τους πρώτους κάτοικους της περιοχής . Έκει ήταν η Ακρόπολη της χώρας των Ορειών , με τον κρυμμένο θησαυρό . Από την Ανατολική μεριά είναι η Σέλα κατά μόνο 10 μέτρα χαμηλότερη . 

Οι Τσάκωνες πίστευαν στους Ολύμπιους Θεούς (πολυθεϊστές ) 

Έως το 800 με 1000 μετά Χριστού . Μάλιστα έχουν να λένε ότι τότε δεν ρώταγαν αν είσαι χριστιανός ή´ πολυθεϊστής αλλά : Είσαι χριστιανός ή´ Τσάκωνας ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *