ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Πολύχρονοι όσε τσαι όσοι είνι γιορτάζουντε … 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Πέφτα 15 του Αγούστου 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι # 137 : του ΠάνουΜαρνέρη . 

Άλειμα = επάλειψη  …… ……..                 άλεφτε= αξεφλούδιστο

Άκισμα = αλάτισμα         …………………….ακία = αλάτισα

Αλαφιασκούμενε = τρομάζω …………….. αλεπογανία = πονηριά 

Ασίου = σουρώνω …………………………     ακάμεστε = ακαμάτευτο 

Α τσέα ένι θέα άλειμα ( σοβάκισμα) = το σπίτι θέλει επάλειψη , σοβάντισμα . 

Ο σhωμό ένι Θέου άκισμα , ένι ανάτε = το φαγητό θέλει αλάτισμα είναι ανάλατο … 

Πάσα βοά πφι ένι περού από το νεκροταφείε ένι αλαφιασκούμενε = 

Κάθε φορά που περνώ από το νεκροταφείο αλαφιάζομαι ( τρομάζω) 

Δεί μι τα τσατζία να ασίου το γα γιατσί ένι έχουντα  σhούκια = δόσε μου την τσαντίλα να σουρώσω το γάλα γιατί έχει  σκουπιδάκια . 

Ο ‘σι αού μι του μπατάτσε άλεφτοι σ’εβαλήτσερε τθο τέγανε ; = 

Δεν μου λές τις πατάτες αξεφλούδιστες τις έβαλες στο τηγάνι ;

Όρα μην ξερίσερε άτσι το σhωμό γιατσί νι ακία τσιόα . = 

Κοίτα μην ρίξεις αλάτι στο φαγητό γιατί το αλάτισα κιόλας … 

Έα , έα όλιου αλεπογανίε μ’έσι ποίου έδαρη τα τελευταία …= 

Έλα έλα όλο πονηριές μου κάνεις τώρα τελευταία … 

Έντανη α χούρα αραμάτσε ακάμεστε = αυτό το χωράφι έμεινε ακαμάτευτο .

Καλέ ξημέρουμα , μετο καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου .. 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *