ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

ΠΕΦΤΑ 14 του Φλεβάρη 2019… Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #103 : με τον Πάνο Ναρνέρη … 

Απομπάκα = αποκοιμήθηκα 

Όρπα πφι έμα κασίμενε τα φωτογωνία , με ντούτσε α σhόμαση τσαι  σπομπάκα … = εκεί που καθόμουνα στην φωτογωνιά  με χτύπησε  η ζεστασιά  και αποκοιμήθηκα . 

Γεράκα τσιόα , μόλις εςhιονήστε το κοκκάλι μοι απομπάκα = 

Γέρασα κιόλας,μόλις εζεστάθηκε το κοκκαλάκι μου αποκοιμήθηκα. 

Για έτζε ξοίκα απομπάτζε το καμπτζί ;  = 

Για πήγαινε κοίτα αποκοιμήθηκε το παιδί ; 

Συχωρέτε μοι πφι αλικογκία κομμάκι απομπάκα τάνου το σκαμνί =

Συγχωρέστε με που καθυστέρησα λίγο αποκοιμήθηκα πάνω στο σκαμνί . 

Βρε εζού ντ’ένει κουβεγκιάζου τσαι εκιού έσει κιούφου του καού τσαιρού ; Τσι πράμα ένει έγκεινη πάλι ο ‘σει αού μοι …=

Βρε εγώ σου μιλάω και εσυ κοιμάσαι  του καλού καιρού ; Τι πράγμα είναι αυτό πάλι δεν μου λές; 

Απομπάκα πφι να μι οργιστεί  ο θεό να μι οργιστεί = 

Αποκοιμήθηκα που να με οργιστεί ο Θεός να μ’ οργιστεί. 

Απομπάτζερε τσαι ο οράτσερε τα νέα . 

Αποκοιμήθηκες και δεν είδες τα νέα 

Με το πφι απομπάτζερε , το βίντεο  ο ‘νι  οράτσερε 

Τσακώνικα ο νιάτσερε,  εκιού θίλε εχάτσερε ….. 

με το που αποκοιμήθηκες ,το βίντεο δεν  είδες 

Τσακώνικα δεν άκουσες , εσυ φίλε μου έχασες

….ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ….. 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *