ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Πέφτα 14 του Μάτζη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα …. 

Διάλογο #34 :Α σωφερίνα : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Βρε Λίαινα , αμάν πλέα , εκοκιάερε ; 

—Εκάνα Παναγιώτση από τ’αποούρα … 

—Τσαι ο ‘σα νιούα καημένα να μ’αλήερε τα νέα ντι ; 

—Τσι να ντι αλήου Παναγιώτση , ο πρόκετε να ξαναζάου … 

—Αμ σο καημένα !!!  γιατσί ; 

—Παναγιώτση ένταει είνι για του νέοι αντροίποι … 

—Κρίμα βρε Λίαινα κρίμα τσαι εμπήκα τα χαρά του κόσμου … 

—Βρε Παναγιώτση , ο ‘σι αούα μι κια είνι συννοούντα ,τσι είνι ποίντα !! 

—Κάψο Λίαινα εζού ένα παλιονάρι ένι τιμονίζα  τσαι πάλι σε ένι ποία σκορδαλία τσαι ένι μπερδέγκα το παληονάρι…. 

—Άλλιου τσαι έγκεινη  , καλά πφουρ έσι μπερδέγκα τον όνε ….. 

—Αντι για τα σhoβά ένι τραβήντα το κακίστρι προς τα ίσια , αλλιά ένι έγκου ο άραχλε, αλλιά ένι θέα να ζάου εζού , απέ ένι στειούκχου του πούε τσαι ό ‘νι Θέου να ζάει κχίπτα …. 

—Έγκεινη ένι μπερδεψοδουλεία όπφου τσαι να νι ποίερε … 

—Τσαι έμα έχα τα χαρά του κόσμου , έμα ποία σκέϊδα να πουλίου τσαι τον όνε  να άρουμε ένα όχημα  από τσοινού …. 

—Κχόντου , κχόντου βρε Παναγιώτση μπορεί να ξαναζάου .

—Αμ έτρου άλλε μι καημένα……….

ΟΜΟΡΦΑ  ΤΣΑΙ  ΜΕ  ΥΓΕΙΑ  ΝΑ  ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ .. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

———————————————————————- 

Βρε Λίαινα , αμάν πια , κόπιασες ; 

Ήρθα Παναγιώτενα , εδώ και ώρα …. 

Και δεν μίλαγες καημένη ; Να μου πεις τα νέα σου ; 

Τι να σου πώ Παναγιώτενα , δεν πρόκειται να ξαναπάω . 

Αμ τι λές καημένη ; Γιατί ;

Παναγιώτενα , αυτά είναι για τους νέους  ανθρώπους …. 

Κρίμα βρε Λίαινα , κρίμα και εγώ έκανα την χαρά του κόσμου … 

Βρέ Παναγιώτενα , δεν μου λες που καταλαβαίνουν (συνογάνε ) , τι να κάνουν ;

Καψερή Λίενα , εγώ ένα γαϊδουράκι τιμονίζω , και πάλι  τα κάνω σκορδαλιά,και μπερδεύω το παλιογαιδουράκι, 

Άλλο και αυτό , καλά πως μπερδεύεις το γαϊδουράκι ;

Αντί για αριστερά , τραβάω το καπίστρι προς τα δεξιά , αλλού πάει το καημένο , άλλου θέλω να πάω εγώ , μετά στυλώνει τα πόδια του και δεν θέλει να πάει πουθενά … 

Αυτό είναι μπερδεψοδουλειά όπως και να το κάνεις  ….. 

Και είχα την χαρά του κόσμου , έκανα σχέδια να πουλήσω και το γαϊδούρι να πάρουμε ένα όχημα από κοινού …. 

Κράτα , κράτα Παναγιώτενα , μπορεί και να ξαναπάω . 

Έτσι πές μου καημένη ……

 Όμορφα και  με υγεία να ξημερουθούμε όλοι μας  .. 

…………. ΜΙΛΑΜΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *