ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Πέφτα 14 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Τσε ποίε ο ‘νει θυμούμενε το τρίτε δεκαήμερε του Αμάη , το τρίτε δεκαήμερε του Αγίου Κωσταγκή . Το ρυάτσι κάτου απο του θεριακουτοί πατάνε , όα τα πρόχειρα μαγαζάτζα με τα ίιτα τσε με όα τα χαλκούματα τσε το αξέχαστε Ονοαγομουαροπάζαρε .
Του διακοπέ : του Χριστού , τουρ Αποκρίσιε τσε τα Αμπρία έμαει αρίκχουντε τα τςhιχίτσινα ταγαριούλια νάμου τσε με του πούε έμαει αρίκχουντε τα πορεία για Τερέ .
Τα πορεία έμαει ποίντε τσε τουρ επιθέσε νάμου τθου τσήπουνε για κόκχουνε , μαρούλια τσε ότσι άλλιου φαγώσιμο τα εποχή ..
Εξε χρόνου ο Γιάννη το Γυμνάσιε , τέσσερι για σενίου . Παρά του δυσκολίε ο Γιάννη απογήτθε τσε αναποκρίτθε το θέλημα το δικό ση , του γονείε ση τσε του καθηγητέ ση . Εζού όχι. Ο εγωϊσμό μη , α περηφάνεια μη τσε οι συγκηρίλε ο μη νιε επιτρεύαει ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΟΣΟΙ ΕΤΘΕ ΠΟΡΟΥΝΤΕ .
Νη είνει καούντε οι αμέρε …

Εν’ πρέπουντα απο εγωισμό τα γρούσα να τθαΐσουμε
Τσε με υπερηφάνεια ψεά να νι’ αμπαήσουμε .
……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *