ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. .
ΠΕΦΤΑ 12 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Νία Καρυά πρεσιού μιτσά πφ’ έμα ποκίχου αράδα
Θερίε πλέα ένει νατά μ’ ένα κορμό αμπάδα ..
Κατσάκα ταν απότσια ση , τσε το πλευρέ μη εγύρκα
Τσε έτρου όπφουρ έμα κουραστέ τουρ εψιλοί μη εκλείκα .
Χορέ γιούρε απο τα Καρυά τσε ντήντα τα βιολία
τραγούϊδα γλέγκι τρικούβερτε, Θεέ μη τσι ευτυχία
Όλοι μαζυ οι Τσάκωνε, χορέγκουντε ξεδήντε
Όλοι κατα χαρούμενοι το κέφι σου είγκιαει ποίντε …..
……………………………………………………. ….
Μια καρυδιά πολυ μικρή, που πότιζα αράδα
Θηρίο έχει γίνει πιά μ’ ένα κορμί λαμπάδα
Εκάθησα στον ήσκιο της και στο πλευρό μου γέρνω ,
κατάκοπος όμως ήμουνα , τα μάτια μου τα κλείνω
Χορό γύρω στην καρυδιά και τα βιολιά χτυπούσαν
Τραγούδι , γλέντι τρικούβερτο , όλοι χοροπηδούσαν.
Όλοι μαζύ οι Τσάκωνες γλεντάγανε ξεδήναν
όλοι κατα χαρούμενοι το κέφι τους εκάναν …..

Καλε ξημέρουμα τσε κα Πέφτα Τσακωνοπαρέα μη .

Όκια τσε να ζάμε το τόπο ο ‘με αφήντε νη
Γιατσι ; Διότσι :
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ………….

 

2 Responses

  1. Κα αμερα τα παρέα εκι γινουμενε πρεσιου ωραίο πανηγιζι ενει εχα νιατε το Άγιε Νικοα, εταιοι του χρονου ουγκιαοι εχουντε πρεσοι εξοδοι οι αθροιποι τσε ειγκιαει πεζιμεντε πως τσε πως τα πανιγιζια, να ετθε κα!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *