ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Πέφτα 12 ΤΟΥ ΑΩΝΑΡΗ 2018. Τσακωνοπαρέα μοι .

Α συνέχεια από το ποίημα επίσκεψη το Πραστέ . 

Δύου τςhεί Πάνο είνει ογή , τάσου σε όα τα χώρα 

Σε άτζε τσαι σαρούτσε σοι , τα εξέλιξη α μπόρα . 

Δύο τρείς Πάνο είναι εδώ , μέσα σ’ όλη την χώρα 

Τους πήρε τους εσάρωσε , της εξέλιξης η μπόρα 

Κατούνε ου ‘νει υπάρχουντε , ου ‘νει κάμουντε του χούρε 

Κάτσι σα να ντε πρίγκουντα , τα χώρα σα ζυγούρε . 

Κοπάδια δεν υπάρχουνε , χωράφια δεν οργώνουν

κάτι σαν να σε πνίγει , την χώρα σαν πλησιάζεις . 

Έρμο μονάχο τσαι άραχλε , καθημερνά  απαντέχου  

Κολλέγα Πάνο ένει άδικο , εκιού μ’ έσει καταβαίνου

Έρημος , μονάχος , άραχλος , καθημερνά προσμένω

Φίλε Πάνο είναι άδικο , εσύ καταλαβαίνεις

Το παληέ θίλοι καλοί , κάποτε νέο έκει . 

Τσαι το νέο του έδαρη τσαι έγκεινη θα παλιαίνει … 

Το παλιό   Φίλοι μου καλοί κάποτε νέο ήταν 

Και το νέο του σήμερα και κείνο θα παλιώσει . 

Να έχετε μπόλικο υγεία τσαι ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *