ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Έατθε με το καλέ, το Σάμπα τθο Τερέ  

Τα Μάτη να κιμίουμε, τσαι να νι τραγουδίουμε . 

Ελάτε με το καλό, το Σαββάτο στον Τυρό 

Την Μάννα να τιμήσουμε και να την τραγουδήσουμε .  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *