ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
…. ΤΕΣΣΕΡΟΙ ΘΙΛΟΙ ……
Του Πάνου Μαρνέρη τα γεγονότα του τελευταίοι δύου εβδημάε

Τέσσερι θίλοι εχάτθαει , Τάσου σε δύ’ βδημάε
Με Λία Μαρνέρη τσάδεφο , πφε τα πορεία χαράε .
Ακολουθήτσε θίλοι μη Τσουκάτε ο Νικόα
Κχαμπαίνου έκει απ’ ταν Έωνη άμα εχάτθαει όα
Ανάκοντα Τεριώτοι μη ,ο Γιώργο ο Λαλουδάτση
Για χρόνου έκει κατάτσοιτε κλειστέ τασ’ το κονάτσι
Τσε σα θίλοι επέκαμε , το κακό ότσ’ ετριτούτσε ,
Α κχαμπάνα τσε πάλι χλιβερά, για Λάμπη Τράκα εντούτσε .
Καλε ταξίδι σύντροφοι πατριώτε μη Τεριώτοι
Όλοι καμπτζία του Τερού τσε κατουγειτονιώτοι .
Τίμια ζωή εζήκατε τσε οικογένειε εμπήκατε .
Εβάκατε κουράστατθε αλλά τσε εχαρήκατε …..
Εζήκατε εγεράκατε , το κύκλε νιούμου εμπήκατε
Απο καμπτζία , νέοι μεσόκοποι , τα γηρακεία εσούκατε ….
Καλε ξημέρουμα , Τσακωνοπαρέα μη .
…………ΕΠΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
…………………………………………………………
ΤΕΣΣΕΡΟΙ φίλοι χάθηκαν μέσα σε δυο βδομάδες
Με Λία Μαρνέρη ξάδελφο , πρώτος το δρόμο ‘χάραξε .
Ακολούθησε φίλοι μου ο Τσουκάτος Νικόλας ,
Κατέβαινε απ’την Ελωνα , όταν χαθήκαν όλα .
Εκει κάπου και κοντά ο Γιώργος Λαλουδάκης
Χρόνους ήταν κατάκοιτος κλεισμένος στο κονάκι .
Και κει φίλοι που είπαμε , πως το κακό ετρίτωσε
Ηκαμπάνα και πάλι θλιβερά για Λάμπη Τράκα χτύπησε ..
Καλο ταξίδι σύντροφοι , πατριώτες μου Τυριώτες
Παιδιά είσασταν όλοι του Τυρου , και κατωγειτονιώτες .
Τίμια ζωή εζήσατε και οικογένεια κάνατε
Κλάψατε , κουραστήκατε αλλά και εχαρήκατε ……
Εζήσατε εγεράσατε , το κύκλο σας εκάνατε
Απο παιδιά , νέοι μεσόκοποι , στα γηρατειά εφτάσατε …
Καλο ξημέρωμα Τσακωνοπαρέα μου .
…………. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *