ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..¨

Πέφτα 10  ΤΟΥ ΑΜΑΗ 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ 

   …….. ΧΡΙΣΤΕ  ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …….. 

Έμα περήφανε για το ότσι έμα  ο αρχηγό , το αφεγκικό ,σε έντανη τα παρέα . Το μέρη για νεμά : Γάςhε με του Πρίνου , του κουμαρίε τσαι τουρ αφάνε . Έγκεινη έκει το λημέρι νάμου σε ενεί από τα τάνου γειτονία τσαι τα πολιτέϊκα . Δύου  ισιούματα ότσι έκει πρέπουντα για τα παιγνίιδα νάμου : Αμάδε , παπαϊδίτσα , (σιατέρε πλέκιεριου ) ,ξυλίτσι ,  Αμπάριζα , τσαι τσυνηγητέ … 

όρπα ίγκιαει τσαι τα Σπήα του Χριστάκια πφι έμαει προστατεγκουμένοι από το βρέχο ( άμε έκει βρέχου .) 

Σάμερε ου ‘νει υπάρχουντα τα ισιούματα , σε άτζε ο ποταμό το 1989. 

Το μέρη ενάτθε ρυάτσι . Ρυάτσι από το Χάβο ως τα κάτου γειτονία .

Είνει απαραματοί όμως τάσου μοι όλοι οι θύμησε πφε ο χείμαρε του χρόνου , του τσαιρού  ο πορέτσε να άρει . …..   

ΘΙΛΕΝΑΔΕ ΤΣΑΙ ΘΙΛΟΙ …. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ….. 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *