ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Πέφτα 1 του Νοέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

Καλε μήνα Τσακωνιά τσαι εκιού κόσμε τσαι ντουνιά 

Τσακώνικα νιλήνετε τσαι μη σ’ αλησμονήνετε .

Καλό μήνα Τσακωνιά και εσύ κόσμε και ντουνιά

Τσακώνικα μιλάτε και μην τα λησμονάτε.. Π Μ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *