ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Πέφτα τσαι Παράστσι 9–10 του Σετθέμπρη 2021: 

Α Τσακωνοπαρέα 

Θιλενάδε καουτσαίρι 2021: του Πάνου Μαρνέρη

—Ουου θιλενάδα σά πότε φύτζε το καουτσαίρι; 

— Σαν τον αέρα περάτσε  θιλενάδα μι . 

— Ο ‘σι αούα μι εζάτσερε κχίπτα νη ογή του τόποι νάμου νιε μπαλήτσερε; 

— Τσαι κιά να ζάου; Ερέχα έσι καλύτερα από τον παράδεισε ;

— Όψι βέβια,τσι να αλήου ότσι έσι έχα άδικο ; Αφού όσι έχα, αλλά να ο οράμαει , όλιου το καουτσαίρι, πάρα μόνιου τσhεί τέσσερι  βολαί . 

—Να βρε θιλενάδα, νία το ένα νία το άλλιου ο τσαιρέ περάτσε, αλλά έδαρη, κίσου τθο σκολείε θα μ’ορήνερε  πάσα νία ναμέρα . 

— Σάτση εμποίτσε κάτσι παλιοκαΐλε εζεμακίε νάμου . 

— Βρε τσεροφτάμαει , τσι να αλεί γκανένα , έμε τυχεροί πφι έμε δίπα τα Θάσσα . 

—Τυχεροί ;… ο ‘σι αούα τσίπτα τσαι τυχεροί τσαι βογητοί έμε . 

—Τσαι έντεοι οι κχάρε άλλιου πράμα κολλέγισσα . 

— Τσι έκι έγκεινη το κακό εδάτσε ο τόπο .

— Έταει τα έρμα τα ζωντανά  πφατζικούτθαει από τουρ ικχάρε τσαι δάκαει ζωντανά .. 

— Ναι θιλενάδα μι νία περιλυπία μ’έκι πακούνα, έκι βούα α καρδία μι πφι σ’έμα ορούα από το χαζοκούκι .. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι, καλέ χειμωνικό να έχουμε 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

…………………………….

—Ουου βρε φιλενάδα,σαν πότε έφυγε το καλοκαίρι;

—Σαν τον αέρα πέρασε φιλενάδα μου δε μου λες πήγες πουθενά, ή εδώ στους τόπους μας την έβγαλες;

— Και που να πάω βρίσκεις καλύτερα από το παράδεισο;…

—Όχι δα. Τι να πω ότι έχεις άδικο, αφού δεν έχεις αλλά να  δεν ειδωθήκαμε όλο το καλοκαίρι παρά 3–4 φορές..

—Ναι βρε φιλενάδα μία το ένα, μία το άλλο ο καιρός πέρασε, αλλά τώρα ξανά στο σχολείο θα με βλέπεις κάθε μέρα.. 

—Φέτος έκανε κάτι παλιό ζέστες, μας ζεμάτισε .. 

—Βρέ ξεροψηθήκαμε τι να πει κανείς,  είμαστε τυχερές που είμαστε δίπλα στη θάλασσα.. 

—Τυχερές… δε λες τίποτα και τυχερές και ευλογημένες είμαστε.. —Κι αυτές οι φωτιές άλλο πράγμα φιλενάδα .. 

—Τι ήτανε αυτό το κακό, κάηκε ο τόπος…

—Εκείνα τα έρημα τα ζωντανά παγιδεύτηκαν από τις φωτιές και κάηκαν ζωντανά.. 

—Ναι φιλενάδα μου μια μεγάλη λύπη με πλάκωνε, έκλαιγε η καρδιά μου που τα έβλεπα από το χαζοκούτι.. 

 ΚαλόΞημέρωμα φιλενάδες και φίλοι και καλό χειμώνα να έχουμε.

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *