ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νιχάλη Φχαριστούντε . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μιχάλης 

Πέφτα τσαι Παράστσι 19–20 του Αμάη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .. 

Κουιτέ #61 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Τσάνα Μπράτσικα ενάτθε το 1898 τθου Λουσοί τθα Καλάβρυτα απο τον Παναγίώτη τσαι τα Χαρίκλεια Παπαλεξοπούλου . Έκι έχα οχτώ αϊθήνε :το Δημόκριτε,το Χαράλαμπο,το Κοσμά, το Νικόα, τοΓιώργο,

το Βασίλη,το Αλέξη τσαι το Θανάση . Έκι έχα τσαί νία αϊθά ούγειε εχάτθε ( σκωρέτθε)πρεσσιού μιτσά.. Στεφανούτθε τον Κώστα Μπράτσικα τσαι μποίκαει τσhία καμπτζία: το Βασίλη, το Πάνο τσαι τα Νίτσα .  Τθου δέκα του Δετσέμπρη το 1943, τσhεί ναμέρε μπρούτερα από τα συντέλεια, οι Γερμανοί εχτελέκαει τον άτσhωπο σι τθο σhινί τθον Πριόλιθε. Α ιίδε έκι γενναία γουναίκα ούγειε εδούτσε από το υστέρημα σι τσαι ατθαήε το μαρτυρικό σι σταυρέ με θάρρη τσαι περηφάνεια . Σκωρέτθε τθο 1970….—Α δικά μι τσέα γκιούτθε τθα κουβάνα μπρούτερα από τουρ άλλοι .Ταν Καταρατά έτανη αμέρα πφι εκοκιάνει οι Γερμανοί τθα Καλάβρυτα, δύου Γερμανοί εκάναει τα τσέα μι.. Εκάναει να ψαφήωει. Εζου έμα μοναχά μι με τα καμπτζία. Ο άτhωπο μι έκι λείπου, έκι τθα δουλεία…..

……….Ο πόλεμο ένι ότσι χειρούτερε για ταν αντρωπότητα….. 

Υγεία τσαι αγάκη θιλενάδε τσαι θίλοι,αλάργα από το κακό..

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Ή Τσάνα Μπράτσικα  γεννήθηκε το 1898 στους Λούσιους των Καλαβρύτων,από τον Παναγιώτη και την Χαρίκλεια Παπαλεξοπούλου. Είχε οκτώ αδέλφια: τον Δημόκριτο, τον Χαράλαμπο, τον Κοσμά, τον Νικόλα, τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Αλέξη και τον Θανάση. Είχε και μία αδερφή η οποία πέθανε πολύ μικρή. Παντρεύτηκε τον Κώστα Μπράτσικα και έκαναν τρία παιδιά: τον Βασίλη, τον Πάνο, και τη Νίτσα.  Στις 10 του Δεκέμβρη το 1943, τρείς ημέρες πριν από την καταστροφή, οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον άντρα της στο λόφο Πριόλιθο. Η ίδια ήταν γενναία γυναίκα, η οποία έδωσε από το υστέρημά της και σήκωσε το μαρτυρικό της σταυρό με θάρρος και περηφάνια…  Πέθανε το 1970………..

……Ο πόλεμος είναι ότι χειρότερο για την ανθρωπότητα…..

Υγεία και αγάπη φιλενάδες και φίλοι μακριά από το κακό

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *