ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Πέφτα τσαι Παράστσι 16–17 του Σετθέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Α συνέχεια από τον  όγο τθο Κοσμά .. : του Πάνου Μαρνέρη . 

Κια τσαι πφου να έμα νιουρίζου ότσι α γρούσσα πφι έμα νιού άκια να ένι α  γρούσσα πφι ήγκιαει νιούντε οι Δωριείς.. Κια να φαγκιστού ότσι α γρούσα  μι ένι α γρούσσα πφι ήγκιαει νιούντε οι Τρανοί τσαι δοξαστοί Σπαρκιάτε..

Κια τσαι πφου έκι δενατέ να ξέρου ότσι οι πρόγονοι νάμου ζαλέαει τσαι μπιστεύταει τα λίγα χωριουδάτζα τα Τσακωνιά να φυάτσωει τσαι να συνεχίσουει τα γρούσσα σου; Εδαρη τελευταία έγκεινη ένι τσινδυνέγκουντα αλλά για να μη κοροϊδεηγκούμαει ογή είνι τσινδυνέγκουντα τα Ελληνικά, α βασίλισσα σε όλοι του γρούσσε του πλανήτα .. ΝΑ ΕΜΕ ΑΛΕΣΤΑ .. Να νιλήνουμε ξένοι γρούσσε αλλά 

τα δικά νάμου  τσαι τουρ εψιού νάμου …

Μόνιου έντενη τον τόπο τα Τσακωνιά με τουρ αντροίποι σι ,βογήκαει οι Θεοί  τσαι σε επιτρεύαει να νι νιλήνουει… Νι ήγκιαει νιούντε τσαι σε γκάνα δύου χωριουδάτζα τθον Πόντε αλλά από τσι ξεκληρίστε , ξεκληρίστε τσαι α γρούσσα .

  Κατακιάτθαει με τα γρούσσα  ατςhοί  τσαι σπουδαχτοί αντροίποι. Γρουσσοόγοι τσαι ιστοριτσοί, με μπροστάρη το Θανάση Κωστάκη. Όλοι μαζί με ένα τθούμα συφωνέκαει ότσι τα Τσακώνικα είνι έχουντα σhίντε, τσαι είνι α συνέχεια τα Δωριτσή .

Θιλενάδε τσαι θίλοι έμε περήφανοι πφι έμε έχουντε έντανη τα κληρονονία τσαι έμε πορούντε να  παινευτούμε ότσι έμε απόγονοι του Λεωνίδα . Τσι ατςhιτέρα απόδειξη από τα γρούσσα ;….

Ο σύλλογο «Α Τσακωνοπαρέα» ιδρύτθε για να βοηθεί τθαν αναβίουση τα γρούσσα νάμου. 

     ……..Καλε ξημέρουμα με υγεία …

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………

Που και πως να ήξερα ότι η γλώσσα που μιλούσα ήταν και είναι η γλώσσα που μιλούσαν οι Δωριείς.Που να φανταστώ ότι η γλώσσα μου είναι η γλώσσα που μιλούσαν οι τρανοί και δοξασμένοι Σπαρτιάτες. 

Που και πως ήταν δυνατόν να ξέρω ότι οι πρόγονοι μας διάλεξαν και εμπιστεύτηκαν τα λίγα χωριά της Τσακωνιάς να διαφυλάξουν

και να συνεχίσουν τη γλώσσα τους.  Τώρα τελευταία αυτό κινδυνεύει αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε εδώ κινδυνεύουν η Ελληνική. Κινδυνεύει η ελληνική, η βασίλισσα όλων των γλωσσών του πλανήτη . 

Να είμαστε έτοιμοι να μιλάμε ξένες γλώσσες αλλά την δικιά μας και τα μάτια μας.  Μόνο αυτόν  τον τόπο της Τσακωνιάς με τους ανθρώπους τους ευλόγησαν οι Θεοί και τους επέτρεψαν να την μιλούν. Την μιλούσαν και κανα δύο χωριά στον πόντο αλλά αφότου ξεκληρίστηκαν ,ξεκληρίστηκε και η γλώσσα.  Καταπιάστηκαν με τη γλώσσα μεγάλοι και σπουδαγμένοι άνθρωποι γλωσσολόγοι και ιστορικοί  με μπροστάρη τον Θανάση Κωστάκη. Όλοι μαζί με ένα στόμα συμφώνησαν ότι τα Τσακώνικα έχουν ρίζες και είναι η συνέχεια της Δωρικής. Φιλενάδες και φίλοι είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτή την κληρονομιά και μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από την γλώσσα;

 Ο σύλλογος η Τσακωνοπαρέα  ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην αναβίωση  της γλώσσας μας.

…….Καλό ξημέρωμαμε υγεία ….

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *