ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Όλγα Φχαριστούντε ντι πρεσσιου σιάτη μι. Έμε περήφανοι για σετίου . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ολγα

Πέφτα τσαι Παράστσι 1–2του Δετσέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ#114: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Τα Δέφτερα τα  σύνταχα εντούτσε α κχαμπάνα του Αγίου . Άνταριάσμαει. Ο Άτςhωπο μι μπαήτσε τάτσου , γιά νά μάθει τσι ένι γινούμενε. Έκι θέου να ζάει τθο πατρικό σι να οράει τον 

Αφέγκη σι τσαι τα ζωντανά . Μαθήτσε ότσι οι Γερμανοί εϊδατάνει να μαζουτθούμε όλοι τθο Δημοκικό σκολείε, αφού άρουμε ένα μπέτσιμο τσαι νία ναμερού άντε . Α κουνιάδα μι α Βασίλω Τσαβαλά, αούα  έκι,  ότσι οι Γερμανοί άκια να σκωτούνει νάμου τσαι έκι παλαίγκα να αλεί τον άτςhωπο μι να φύτσει κατά τα βρύση «Καλαβρυτινή» τσαι από οπά τθα Τρικοκιά. Ετήνε όμως έκι βιαστσικό  τσαι πέτσε νάμου να συγυριστούμε για να ζάμε το σκολείε . Εζου τρομά να συγιριστού μερία από το φόβο τσαι μερία το ότσι έμα οχτώ μηνού απόκχαλε . Ότσι μπαήκαμε από τα τσέα μπερονιάε νάμου το αγιάζι τσαι πέκα τον άτςhωπο μι να φορέει τα μπατατούκα σι. Τθα πορία ανταμούκαμε τσαι άλλοι οικογένειε πφι ήγκιαει έγκουντε το ιίδε μέρη .

Ο υπέροχο Ελληνικό λαό ένι έχου περαητθέ τουρ ατςhιτέροι δόξε τσαι του πλέτεροι ταπεινώσε, τσαι όμως ένι στέκου ακόνη ορθά .. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….….

Τη Δευτέρα το πρωί χτύπησε η καμπάνα της εκκλησίας. Ανταριαστήκαμε. Ο άντρας μου βγήκε έξω για να μάθει τι γινόταν. Ήθελε να πάει στο πατρικό του να δει τον πατέρα του και τα ζωντανά. Έμαθε ότι Γερμανοί διέταξαν να μαζευτούμε όλοι στο δημοτικό σχολείο αφού πάρουμε ένα σκέπασμα και μιας ημέρας φαγητό.  Η κουνιάδα μου η Βασίλω Καβάλα έλεγε ότι οι Γερμανοί θα μας σκοτώσουν  και προσπαθούσε να πείσει τον άντρα μου να φύγει κατά τη βρύση Καλαβρυτινή και από εκεί στα Τρικοκιά. Εκείνος όμως ήταν βιαστικός και μας είπε να ετοιμαστούμε για να πάμε στο σχολείο. Εγώ άργησα να ετοιμαστώ μεριά από το φόβο μου και μεριά το ότι ήμουνα οκτώ μηνών έγκυος .

Όταν βγήκαμε από το σπίτι μάς κτύπησε(τρύπησε) του αγιάζι και είπα στόν άντρα μου να φορέσει το παλτό του.  Στο δρόμο ανταμώσαμε κι άλλες οικογένειες που πήγαιναν στο ίδιο μέρος . 

Ο υπέροχος Ελληνικός λαός έχει περάσει τις μεγαλύτερες δόξες αλλά και τις περισσότερες ταπεινώσεις,και όμως στέκει ακόμη όρθιος . 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *