ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Δεσποινούλι κα χρονία τσαι ταν αφεγκία ντι σιάτη μι . Φχαριστούντε τσαι έμε όλοι περήφανοι για σ’εμού … 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Δέσποινα Τρίκουλη

Πέφτα τσαι Παράστσι 9–10 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #138 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαί γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη … 

Α Τρισεύγενη Φερλελή— Ρεκούτη ενάτθε το 1916 τθα Καλάβρυτα. 

Αφέγκη σι ο  Παναγιώτη Φερλελή τσαι Μάτη σι  α Βασίλω Παπαδημητροπούλου απο το Στσεπαστέ. Το 1944 στεφανούτθε το Γιώργο Ρεκούτη απο τα Σουδενά  τσαι εμποίκαει τσhεία καμπτζία: το Χρήστο (ούγειε σκωρέτθε 1 χρονού) το Νικόα τσαι ταν Παναγιώτα.

Του 13 του Δετσέμπρη το 1943 σκωτούκαει τον αφέγκη σι Παναγιώτη,τσαι του τέσσερι αϊθήνε σι: το Χρήστο ,το Νικόα , τον Αλέξη τσαι το Δηνήτρη .Α μερομηνία έντανη σημαδεύε τσαι 

στοιχειούτσε τα ζωή σι. Του 13-12-1995 κχακούε το καμπτζί σι το Νικόα . Ετήνα σκωρέτθε το 2005. Του 13-12-2008 σκωρέτθε ο άτσhωπό σι Γιώργο .Ένταει έκι έχα να αλεί νάμου α Τρισεύγενη: 

Του 16 του Οχτώμπρη  το 1943, τσινήκαει οι Γερμανοί από το Αίγιε τσαι εκάναει τθα Κερπινή, ανάκοντα τθου Ρογοί…… 

…..Αγάκη του καρδίε νάμου τσαι υγεία σε όλε το κόσμο ….. 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

Η Τρισεύγενη Φερλελή-Ρεκούτη γεννήθηκε το 1916 στα Καλάβρυτα. Πατέρας της ο Παναγιώτης  Φερλελής και μάνα της η Βάσω Παπαδημητροπούλου από το Σκεπαστό. Το 1944 παντρεύτηκε το Γιώργο Ρεκούτη  από τα Σουδενά και έκαναν τρία παιδιά. Τον Χρήστο (ο οποίος πέθανε ενός έτους), τον  Νίκο και την Παναγιώτα. Στις 13 του Δεκέμβρη του 1943  σκότωσαν τον πατέρα της τον Παναγιώτη και τα τέσσερα αδέλφια της: Τον Χρήστο, τον Νίκο, τον Αλέξη και τον Δημήτρη. Η ημερομηνία αυτή σημάδεψε και στοίχειωσε τη ζωή της.  13 Δεκεμβρίου 1995 έθαψε το παιδί της Νίκο. Εκείνη πέθανε το 2005. 13 Δεκεμβρίου 2008 πέθανε ο άντρας της Γιώργος. 

Αυτά είχε να μας πει η Τρισεύγενη

…….Αγάπη στις καρδιές μας και υγεία σε όλο τον κόσμο…….

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *