ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Πέφτα τσαι Παράστσι 8–9 του Αωνάρη 2021:  Α Τσακωνοπαρέα

Τραγούϊδι: τσείε Γιάννη του Πάνου Μαρνέρη

…Αφιερουτέ τθα μνήμη του  τσείου μι το Μαρνερόγιαννη ..

Αφιερωμένο στην μνήμη του θείου μου του Μανερόγιαννη

 

Εκάνα  τό Καόγερε  Ετίου να οράου

 ετίου να οράου του τόποι του δίτσοί ντι 

Ορού ένι λημέρια γνώριμα, Λούτσα, Αχρά,Μπετίβα  

Ρουσίτσα,Σταματάτσι τσαι λογγουτά λειβάϊδα  

Μαντρί πφι ένι γρενιστέ Γιάννη Μαρνέρη Γιάννη 

 Γιάννη τσείε Γιάννη  τσαι ρημαχτέ κονάτσι …

  Ήρθα στο Καλόγερο  Εσένα για να δώ  

Αχ εσένα για να δω τους τόπους τους Δικού σου  . 

Βλέπω λημέρια γνώριμα Λούτσα ,Αχλαδιά Μπετίβα 

Ρουσίτσα Σταματάκι λειβάδια π’εχουν λογγώσει

Βλέπω μαντρί ερείπιο  Γιάννη Μπαρμπαγιάννη

 Γιάννη Μπάρμπα Γιάννη κονάκι ρημαγμένο  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *