ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Μπράβο βρε Νιχάλη λεβέγκη ..φχαριστούντε πρεσσιού.

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………Μιχάλης

Πέφτα τσαι Παράστσι 7–8 του Απρίλη 2022: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #50: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Με πέτσε ο άτςhωπο μι : 

«Ο ‘νι κιστίου να κειράξουει νάμου» 

Χαιρεκίσμαει τσαι κχαμπάτσε . 

Όρπα ήγκιαει Γερμανοί αξιωμακιτσοί τσαι σε ‘ποσχέτθαει ότσι άκια να μη σι ποίουει κακό .— «Ο κάναμε ογή για σ’εμού, αλλά για τουρ αντάρτοι» σε’πέκαει. Σ’ εϊδατάνει ακόνη να ζάνει του τσέλε σου τσαι να απαραμάνει τάσου . Ο πάσα ένα εδρανίε τα τσέα σι . Εσούτσε τσαι ο άτςhωπο μι . Καοσυνάτα με ‘πέτσε : — Μη φοζήσιου,θα ράμε τσι θα ναϊθεί …. Ένι θυνηκχουμένα πφι από τα τσέα νάμου έμαει ορούντε το Ξενοδοχείε «Χελμός». Όλοι ήγκιαει φυτθοί από τάσου. Οι Γερμανοί νι αϊδάνει τελείως ποτσούκαει τα πράματα σι τθα φορτηγά σου τσαι απέ, νιε βαλήκαει κχάρα . 

Το Σάμπα τα σύνταχα ξεκχακχούαει του Γερμανοί ( πφι εσκωτούτθαει από  τουρ αντάρτοι.) Σε ‘ρέκαει πετσοκοφτοί . Αγριεύαει τσαι ξερίαει κχάμποσοι ντουφετσίλε τον αέρα… Ενεί έμαει τςhέμουντε από φόβο . Ατζά  νά μου έκι α Εθνικά Τράπεζα. Όρπα έκι αραμούα α οικογένεια του Τραπεζίτα. Μπάκαει τάσου οι Γερμανοί τσαι σ’άγκαει όα. Αφήκαει σου δύου μόνιου χουρίσματα για ν’αραμάει ο Τραπεζίτα τσαι α οικογένεια σι . Α γουναίκα πέτσε τθον άτσhωπο σι . 

—Ορή Μήτρο, εζού ογή ο ‘νι κασιμένα . Θα νάρου τα σιάτη νάμου τσαι θα ζάου ταρ Ηλέχτρα. Κάτσα εκιού με του δύου υζοί νάμου τσαι ο Θεό ανέ βάλει τα χέρα σι … Έτρου τσαι ενάτθε.

……..Να έχουμε υγεία, αγάκη τσαι καοσύνα ……….

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

……… 

Μου είπε ο άντρας μου: 

 —Δεν πιστεύω να μας πειράξουν…

 Χαιρετιστήκαμε και κατέβηκε..

 Εκεί ήταν Γερμανοί αξιωματικοί και τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα τους έκαναν κακό. — Δεν ήρθαμε εδώ για εσάς αλλά για τους αντάρτες, τους είπαν. Τους διάταξαν  να πάνε στα σπίτια τους και να παραμείνουν εκεί.  Ο καθένας έτρεξε στο σπίτι του. 

 Έφτασε και ο άντρας μου,καλοσυνάτα μου είπε: —Μη φοβάσαι, θα δούνε τι θα γίνει.. Θυμάμαι που από το σπίτι μας βλέπαμε το ξενοδοχείο «Χελμός». Όλοι είχαν φύγει από μέσα. Οι  Γερμανοί το άδειασαν τελείως, φόρτωσαν τα πράγματα του στα φορτηγά τους, και μετά του έβαλαν φωτιά.  

Το Σάββατο το πρωί ξέχωσαν τους Γερμανούς ( που σκοτώθηκαν από  τους αντάρτες), τους βρήκαν πετσοκομμένους.  Αγρίεψαν και έριξαν μερικές τουφεκιές στον αέρα.  Εμείς τρέμαμε από φόβο.  Απέναντι μας ήτανε η Εθνική τράπεζα. Εκεί έμενε η οικογένεια του Τραπεζίτη.

 Μπήκαν μέσα οι Γερμανοί και τα πήραν όλα, άφησαν δύο μόνο δωμάτια για να μείνει ο τραπεζίτης με την οικογένεια του .  Η γυναίκα του Τραπεζίτη,είπε στον άντρα της.  —Να Μήτσο, εγώ δεν κάθομαι εδω, θα πάρω την κόρη μας και θα πάω στις Ηλέκτρας, κάθισε εδώ εσύ με τα δύο αγόρια και ο θεός ας βάλει το χέρι του . 

Ετσι κι έγινε ….

……Να έχουμε υγεία, αγάπη και καλοσύνη …..

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *